Lonkan nivelrikko
Lonkan nivelrikko kehittyy useimmiten ikääntymisen myötä useimmiten tuntemattomasta syystä.

Lonkan nivelrikko on koko nivelen sairaus, ja muutoksia voidaan nähdä nivelrustossa, luussa, nivelkalvossa ja ympäröivissä lihaksissa. Vähitellen syntyvät luun ja niveltä ympäröivien rakenteiden muutokset sekä niveltulehdus, jotka aiheuttavat kipua. Lopulta rustopinta rikkoutuu ja rusto häviää pois nivelpinnoilta. Nivelpintojen kuluminen kuuluu normaaliin ikääntymiseen, ja sairaudesta puhutaan silloin, kun muutokset etenevät tavallista nopeammin ja aiheuttavat oireita. Riskitekijät, kuten ylipaino, sairaudet ja lonkan seudun vammat voivat edesauttaa sairastumista.

Lue lonkan nivelrikon oireista ja lonkan nivelrikon hoidosta.

Useimmiten lonkan nivelrikon aiheuttajaa ei tunneta. Nykykäsityksen mukaan nivelrikko ei ole pelkästään nivelen liukupinnan passiivista kulumista. Nivelrikon taustalla on ruston tuhoutumisen kiihtyminen sitä korjaaviin tekijöihin verratessa. Tällöin nivelruston määrä vähenee ja voi kulua jopa kokonaan pois. Lonkan nivelrikon tunnettuja riskitekijöitä ovat ikä, ylipaino, lonkan seudun vammat, kuormitus, lonkkanivelen kehityshäiriöt sekä perimä. Ylipaino on merkittävä lonkan nivelrikkoa aiheuttava tekijä: 40-vuotiaan lieväkin ylipaino voi kaksinkertaistaa riskin saada myöhemmin nivelkuluma. Myös tiettyjen ammattien ja huippu-urheilun aiheuttama runsas fyysinen rasitus voi edesauttaa nivelrikon syntymistä.

Lisätietoa lonkan nivelrikosta.

Lähteet:

Arokoski J ym. (toim.). Fysiatria. Kustannus Oy Duodecim 2015.

Pohjolainen T. Tietoa potilaalle: Lonkan nivelrikko, Lääkärikirja Duodecim. Kustannus Oy Duodecim 2016. Pohjolainen T. Tietoa potilaalle: Nivelrikko (artroosi), Lääkärikirja Duodecim. Kustannus Oy Duodecim 2016.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Ortopediyhdistys ry:n asettama työryhmä. Polvi ja lonkkanivelrikko: Käypä hoito-suositus, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2014.

Roberts PJ ym. (toim.). Kirurgia. Kustannus Oy Duodecim 2010.

Ruskoaho H ym. (toim.). Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia. Kustannus Oy Duodecim 2014.

Stolt M ym. (toim.). Jalkaterveys. Kustannus Oy Duodecim 2016.

Tilvis R ym. (toim.). Geriatria. Kustannus Oy Duodecim 2016.

Tilaa uutiskirjeet tästä!

Voimaa ja viisautta suoraan sähköpostiisi