Syvä laskimotukos eli laskimoveritulppa on sairaus, jota esiintyy pääasiallisesti alaraajoissa, mutta harvinaisempana myös yläraajoissa.

Syvän laskimotukoksen aiheuttaa veren hyytyminen syvässä laskimojärjestelmässä, mikä johtaa laskimon tukkeutumiseen.

Tukkeutumiselle altistavia tekijöitä on useita, ja myös eräitä periytyviä alttiuksia tunnetaan.

Syvä laskimotukos on vaarallinen sairaus, joka hoitamattomana voi aiheuttaa hengenvaarallisen tilanteen.

Lähteet:

Laskimotukos ja keuhkoembolia (online). Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Kardiologisen Seuran asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2016 (viitattu 13.2.2018). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi