Kolesteroli
Mitä kolesteroli on? Tietoa ravinnon kolesterolista, HDL-kolesterolista ja LDL-kolesterolista.

Veren korkea kolesterolipitoisuus on tärkeä sepelvaltimotaudin ja muiden valtimotautien riskitekijä. Se lisää kolesterolin kertymistä valtimoiden seinämiin ja kalkkeuttaa verisuonia. Suurella osalla suomalaisista on huonot kolesteroliarvot. Kolesteroliarvoja voi parantaa tehokkaasti muuttamalla elämäntapojaan. Kun elämäntapamuutos ei onnistu tai kun se ei riitä, joudutaan turvautumaan lääkehoitoon.

Lue kolesterolin oireista.

Kolesteroliarvoja voi parantaa välttämällä kovia rasvoja eli tyydyttyneitä rasvahappoja ja suosimalla pehmeitä rasvoja eli kerta- tai monityydyttymättömiä rasvahappoja. Lisäksi kannattaa lopettaa tupakointi, laihduttaa mahdollisia liikakiloja pois, lisätä ruokavalion kuitupitoisuutta ja käyttää hitaasti imeytyviä hiilihydraatteja.

Lisätietoa kolesterolin hoidosta.

Koska tavoitteena on varsinkin sepelvaltimotaudin päätetapahtumien eli sydäninfarktin ja äkkikuoleman riskin pienentäminen, ei kolesteroliarvojen paraneminen yksin riitä. Tupakoinnin lopetus on ensisijaisen tärkeää, koska se supistaa verisuonien ympärillä olevaa lihaskerrosta ja ahtauttaa näin veren kulkua verisuonissa. Samoin mahdollisen liikapainon karsiminen ja liikunnan lisääminen on tärkeää kokonaisriskin kannalta.

Lue lisää kolesterolista.

Lähteet:

Kolesteroli kohdalleen - potilasohje. Suomen Sydänliitto ry.

Dyslipidemiat. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Sisätautilääkärien Yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2017 (viitattu 13.2.2018). www.kaypahoito.fi

Timo Strandberg ja Hannu Vanhanen. Kolesteroli kohdalleen-potilasohje. Potilasohjeet. Suomen Sydänliitto ry.

Mustajoki P. Kolesteroli, Lääkärikirja Duodecim, Duodecim Kustannus Oy 2018.

Tilaa uutiskirjeet tästä!

Voimaa ja viisautta suoraan sähköpostiisi