Tupakointi aiheuttaa noin 85-90 % prosenttia keuhkosyövistä. Muita riskitekijöitä ovat asbesti, arseeni, polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH-yhdisteet), radon sekä eräät kromi- ja nikkeliyhdisteet.

Keuhkosyöpä jaetaan ei-pienisoluiseen ja pienisoluiseen tyyppiin. Uudet lääkkeet ja lisääntynyt tutkimustieto on johtanut siihen, että ei-pienisoluinen keuhkosyöpä jaetaan lisäksi solutyypin perusteella useean eri alaryhmään.

Kasvaintyypin lisäksi hoitomahdollisuuksiin vaikuttavia tekijöitä ovat kasvaimen levinneisyysaste sekä potilaan yleiskunto, muut sairaudet ja keuhkojen toimintakyky.

Keuhkosyöpä on alkuvaiheessa yleensä vähäoireinen tai oireeton, minkä vuoksi tauti diagnosoidaan usein levinneessä vaiheessa.

Tieteellinen näyttö keuhkosyövän seulontamenetelmien hyödyllisyydestä on toistaiseksi puutteellista.

Lähteet:

Keuhkosyöpä, Syöpätaudit, Kustannus Oy Duodecim 2013.

Knuuttila A. Keuhkosyöpä, Lääkärin käsikirja, Kustannus Oy Duodecim 2016.