Keuhkoahtaumatauti

Keuhkoahtaumatauti on sairaus, johon liittyy keuhkolaajentuma, hengitysteiden ahtauma sekä krooninen keuhkoputkitulehdus.

Keuhkoahtaumatauti eli lyhennettynä KAT tai COPD, on keskeinen sairastavuutta ja kuolemia aiheuttava sairaus Suomessa. COPD tarkoittaa sairautta, jossa on vaihtelevasti mukana kolme tekijää: krooninen keuhkoputkitulehdus, emfyseema eli keuhkolaajentuma ja pienten hengitysteiden ahtautuminen.

Krooninen keuhkoputkitulehdus tarkoittaa tilannetta, jossa henkilöllä on ollut yskää tai ysköksiä kahtena peräkkäisenä vuonna vähintään kolmen kuukauden ajan.

Emfyseema tarkoittaa keuhkojen hengityskaasujen vaihdunnasta huolehtivien keuhkorakkuloiden eli varsinaisen hengittävän kudoksen tuhoutumista ja keuhkokudoksen kimmoisuuden menettämistä. Elastisuuden väheneminen aiheuttaa hengitysteiden ahtautumista ja hengityksen ns. jäännösilma lisääntyy vaikeuttaen hengitystyötä.

Termiä keuhkoahtaumatauti käytetään, kun potilaalla on pääosin palautumaton obstruktio (ilman virtauksen rajoittuminen hengitysteissä), joka liittyy pitkittyneeseen ilmateiden sairauteen. Astma täytyy sulkea pois ennen COPD-diagnoosia. Taudit esiintyvät usein myös samanaikaisesti.

Lähteet:

Keuhkoahtaumatauti, Keuhkosairaudet, Kustannus Oy Duodecim 2014.

Keuhkojen toimintakokeet, Lääkärin käsikirja, Kustannus Oy Duodecim 2016.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Keuhkoahtaumatauti, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2014.