Kaksisuuntainen mielialahäiriö
Kaksisuuntainen mielialahäiriö on pitkäaikainen mielenterveydenhäiriö, jossa mieliala vaihtelee jaksottaisesti hypomanian ja/tai manian sekä masennuksen välillä.

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön sairastuneen henkilön mieliala vaihtelee manian ja masennuksen välimaastossa. Maniavaihe on varsin vauhdikasta aikaa ja sisältää omat riskinsä. Touhukas ja omasta suuruudestaan haltioissaan oleva maaninen henkilö pystyy omasta mielestään toteuttamaan kaikki mahdolliset ideat, joita hänen vilkas ja epärealistinen mielikuvituksensa kehittää mielialahäiriön takia. Tästä voi aiheutua ongelmia, kun todellisuus tulee vastaan.

Maniajakson vastakohta on sairaudessa toistuva vakava masennusjakso. Masennusjaksot ovat pääosassa kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä, ja niihin liittyy suuri itsemurhariski. Itsemurhayritykset voivat värittää maanis-depressiivisen ihmisen menneisyyttä ja sairaudesta kärsivillä on 20-kertainen itsemurhariski yleisväestöön verrattuna. Masennusjaksoja on yleensä enemmän kuin maanisia jaksoja. Kuitenkin näiden jaksojen välillä on yleensä pitkiäkin terveitä jaksoja. Vakavimmissa tapauksissa terveet jaksot ovat alle puolen vuoden pituisia tai maniajaksoon kuuluu psykoottista käyttäytymistä eli maaninen henkilö menettää kosketuksensa kokonaan todellisuuteensa. Osalle mielialahäiriötä sairastaville esiintyy vain yksi tai muutama sairausjakso elämänsä aikana.

Maanisessa vaiheessa oleva henkilö ei tunnista olevansa sairas ja vasta terveenä hän pystyy tunnistamaan menneisyydestään oman erilaisen olonsa maniavaiheen aikana. Masennusvaihe on yleensä niin hälyttävä, että sairastunut ihminen ymmärtää tarvitsevansa apua. Omaisten kuin myös masentuneen itsensä on hyvä miettiä, onko sairastuneella esiintynyt niin kutsuttuja virtakausia, sillä hoito ja lääkitys ovat erilaiset, verrattuna tilanteeseen, jossa henkilö kärsii pelkästään masennuksesta.

Lähteet:

Kaksisuuntainen mielialahäiriö. Käypä hoito – suositus, Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Psykiatriyhdistys ry:n ja Suomen Nuorisopsykiatrisen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2013 (viitattu 26.2.2018). Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi

Isometsä E, Kaksisuuntainen mielialahäiriö, Lääkärin käsikirja. Duodecim Kustannus Oy 2016

Isometsä E, Kaksisuuntaiset mielialahäiriöt, Psykiatria, Duodecim Kustannus Oy 2017

Tilaa uutiskirjeet tästä!

Voimaa ja viisautta suoraan sähköpostiisi