Glaukooma
Glaukooma on sairaus, joka vaurioittaa silmän näköhermon nystyä. Maailmanlaajuisesti glaukooma on toiseksi yleisin näkövammaisuuden aiheuttaja.

Glaukooma eli silmänpainetauti, vanha nimitys viherkaihi, on näköhermon sairaus, jossa silmänpohjan papilla eli näköhermon nysty vaurioituu.

Lue lisää glaukooman oireista.

Näköhermovaurio aiheuttaa eteneviä näkökenttäpuutoksia.

Kuva: Glaukooma aiheutuu kyynelkanavan tukoksesta, jonka seurauksena silmään jää liian paljon nestettä, joka puolestaan tuottaa silmänpainetta, joka puolestaan vahingoittaa optista hermoa.

Glaukoomasta yleisesti käytetty nimi silmänpainetauti on osin harhaanjohtava, sillä arvioiden mukaan 30–50 %:lla glaukoomaa sairastavista potilaista silmänpaine on normaali. Glaukooma voi siis syntyä normaalipaineiseenkin silmään.

Lue lisäksi glaukooman hoidosta.

Silmän normaalipaine on 10–21 elohopeamillimetriä (mmHg). Kohonnut silmänpaine ei kuitenkaan useimmiten itsessään johda glaukoomaan, vaan on glaukooman riskitekijä.

Erilaisia glaukoomatyyppejä tunnetaan noin 50.

Periytyykö glaukooma? Lisätietoa glaukoomasta.

Lähteet:

Näkövammarekisterin vuosikirja 2016, Näkövammaisten liitto ry.

Uusitalo H. Glaukooman diagnostiikan ja hoidon periaatteet, Silmätautien käsikirja, Kustannus Oy Duodecim 2018.

Seppänen M. Silmänpainetauti (glaukooma), Lääkärikirja Duodecim, Kustannus Oy Duodecim 2013.

Glaukooma. Käypä hoito - suositus, Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Silmälääkäriyhdistys ry:n ja Suomen Glaukoomaseura ry:n asettama työryhmä Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2014. Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi

Kivelä T. ym. Silmätautien genetiikka, Lääketieteellinen genetiikka, Kustannus Oy Duodecim 2016.

Tilaa uutiskirjeet tästä!

Voimaa ja viisautta suoraan sähköpostiisi