Eturauhassyöpä eli prostatakarsinooma on miesten yleisin syöpä Suomessa. Suomessa todettiin vuonna 2013 yhteensä 5120 uutta eturauhassyöpätapausta. Se on erityisesti vanhojen miesten sairaus, sairastuneiden miesten keski-ikä on n. 70 vuotta. Tautia tavataan kuitenkin myös alle 50-vuotiailla.

Eturauhassyövän erilaistumisaste ja pahanlaatuisuus vaihtelevat suuresti: tauti voidaan todeta sattumalöydöksenä oireettomalta potilaalta muun toimenpiteen (esim. eturauhasen höyläys) yhteydessä. Toisaalta se voi toteamishetkellä olla jo levinnyt ja voidaan todeta etäispesäkekipujen perusteella.

Nykyisin eturauhasen terveyttä voidaan tutkia verinäytteestä otettavan prostataspesifinen antigeeni (S-PSA) -arvon avulla. Tämä on edistänyt tautien löytymistä entistä varhaisemmassa vaiheessa ja näin parantanut potilaiden ennustetta. Varsinaista rutiininomaista seulontaa ei kuitenkaan järjestetä oireettomille miehille, koska tietoa seulontojen hyödyistä ja haitoista ei ole vielä riittävästi.

Lähteet:

Eturauhassyöpä, Käypä hoito, Suomalainen lääkäriseura Duodecim 2014.

Eturauhassyöpä, Lääkärin käsikirja, Kustannus Oy Duodecim 2016.

Heikki Joensuu, Peter J. Roberts, Pirkko-Liisa Kellokumpu-Lehtinen, Sirkku Jyrkkiö, Mauri Kouri, Lyly Teppo (toim.), Eturauhassyöpä, Syöpätaudit, Kustannus Oy Duodecim 2013.