Diabetes

Diabetes on kansansairautemme. Diabeteksen oireet voivat alkuvaiheessa olla huomaamattomia. Tyypin kaksi diabetestä voi ehkäistä elämäntavoilla.

Tyypin 2 (T2D) eli aikuistyypin diabetes (yleensä yli 35-vuotiailla) on elimistön aineenvaihduntasairaus, jossa on tyypillistä mm. veren suurentunut glukoosipitoisuus ja rasva-aineenvaihdunnan häiriintyminen johtuen insuliinin huonosta toiminnasta ja sen erittymisen häiriöstä. Noin 75 % Suomessa diagnosoiduista diabeetikoista sairastaa tyypin 2 tautia.

Tyypin 1 eli nuoruusiän (T1D) diabeteksessa sokeriarvojen nousun aiheuttaa insuliinin erittymisen huomattava vajaus tai sen täydellinen puuttuminen haiman beetasolujen tuhoutuessa.

Aikuistyypin diabeteksessa insuliinia yleensä erittyy, mutta sen teho on selvästi heikentynyt. Tilaa kutsutaan insuliiniresistenssiksi. T2D:ssa potilas pysyy hengissä ilman insuliinihoitoa.

Lisäksi noin joka kymmenennen tapauksen suhteen rajanveto eri diabetestyyppien välillä on häilyvää, ja on nimetty myös omia alaluokkia kuten LADA, MODY ja mitokondriaalinen diabetes.

Lähteet:

Diabeteksen määritelmä, erotusdiagnoosi ja luokitus, Lääkärin käsikirja, Kustannus Oy Duodecim 2016.

Diabetes, Käypä hoito, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2017.

Tyypin 2 diabetes hoito ja seuranta, Lääkärin käsikirja, Kustannus Oy Duodecim 2017.