ADHD
ADHD on tarkkaavaisuus-yliaktiivisuushäiriö, jonka oireita ovat keskittymiskyvyttömyys, impulsiivisuus ja yliaktiivisuus.

ADHD:n eli tarkkaavaisuus-yliaktiivisuushäiriön oireita ovat keskittymiskyvyttömyys, impulsiivisuus ja yliaktiivisuus. Se on yleinen häiriö, jokaisella koululuokalla on keskimäärin yksi ADHD-lapsi.

Häiriö vaikeuttaa koulunkäyntiä ja sosiaalista kanssakäymistä ja voivat aiheuttaa ahdistusta. Ongelmat ilmenevät monilla elämän alueilla ja jatkuvat yleensä aikuisuuteen.

Lisätietoa ADHD:n oireista ja ADHD:n hoidosta.

ADHD:n taustalla on perinnöllisiä ja ympäristöllisiä tekijöitä. Sen syyt ovat yksilöllisiä. Diagnoosin tekee lääkäri yhteistyössä useiden eri tahojen, kuten vanhempien, opettajan ja psykologin kanssa. Myös ADHD:n hoito on moniammatillista painottuen tukemiseen ja ohjaamiseen monin eri tavoin.

Lue lisää ADHD:sta.

Lähteet:

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lastenneurologisen yhdistys ry:n, Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen ja Suomen Nuorisopsykiatrisen yhdistyksen asettama työryhmä. ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö), Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2017 .

Tilaa uutiskirjeet tästä!

Voimaa ja viisautta suoraan sähköpostiisi