Lääketieteen Sanasto: vuorokausirytmi

Lääketieteen Sanasto: vuorokausirytmi

Termit:

Niiden elintoimintojen sisäsyntyinen rytmi, joiden toistuvan jakson pituus on suunnilleen 24 tuntia (esim. uni-valverytmi).