Lääketieteen Sanasto: peroksidi

Lääketieteen Sanasto: peroksidi

Termit:

Hapen yhdiste, jossa kaksi happiatomia on liittynyt toisiinsa.