Lääketieteen Sanasto: MBD-oireyhtymä

Lääketieteen Sanasto: MBD-oireyhtymä

Termit:

Vanhahtava nimi oppimista ja keskittymistä haittaava tarkkaavaisuushäiriölle, johon liittyy erilaisia motorisia, puheen ja kielen sekä sosiaalisen toimintakyvyn häiriöitä; lapsen aivotoiminnan häiriö, ominaista lyhytjännitteisyys, levottomuus, kömpelyys sekä hahmottamisen ja oppimisen häiriö.