Lääketieteen Sanasto: mania

Lääketieteen Sanasto: mania

Termit:

Kiihkomielisyys, mielialahäiriö, jolle ominaista mm. mielialan liiallinen kohoaminen tai ärtyisyys, suuruuskuvitelmat, ajatustoiminnan kiihtyneisyys ja liiallinen toimeliaisuus.