Lääketieteen Sanasto: hyponatremia

Lääketieteen Sanasto: hyponatremia

Termit:

Veren natriumniukkuus.