Lääketieteen Sanasto: dysgrafia

Lääketieteen Sanasto: dysgrafia

Termit:

Keskushermostoperäinen kirjoittamishäiriö, esim. paragrafia. Lukihäiriöt eli lukemisen vaikeudet (dysleksia) ja kirjoittamisen vaikeudet (dysgrafia) ilmenevät usein yhdessä. Koulun perustaitojen saavuttaminen lukemisen ja kirjoittamisen osalta on vaikeaa yli 10 %:lle lapsista. Aikuisista lähes 6 %:lla on lukivaikeuksia. Lukemisen vaikeuksilla on usein geneettinen tausta. Yli 60 %:lla suomalaisista lukemisvaikeuksista kärsivistä on lähisukulainen, jolla on vaikeuksia lukemisen ja kirjoittamisen kanssa. Kyseessä ei ole älyllinen jälkeenjääneisyys.