Lääketieteen Sanasto: BMI

Lääketieteen Sanasto: BMI

Termit:

Painon mittarina käytetty tunnusluku: kiloina ilmaistu paino jaettuna metreinä ilmaistun pituuden neliöllä; suosituspainon indeksi on välillä 19-24.