Lääketieteen Sanasto: antidepressantti

Lääketieteen Sanasto: antidepressantti

Termit:

Masennuslääkkeitä on ollut käytössä jo 1950-luvulta alkaen, jolloin ensimmäiset trisykliset masennuslääkkeet tulivat markkinoille. Viime vuosikymmeninä markkinoille on tullut runsaasti uudentyyppisiä masennuslääkkeitä, joista voimakkaimmin lääkekäytäntöihin ovat vaikuttaneet selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät eli SSRI-lääkkeet. Masennustila voidaan menestyksekkäästi hoitaa sekä psykoterapian että lääkityksen avulla. Usein käytetään molempia yhdessä. Tutkimustieto viittaa osittain siihen suuntaan, että masennuslääkkeet tehoaisivat masennuksen oireisiin psykoterapiaa nopeammin, mutta psykoterapian vaikutukset voisivat puolestaan olla pitkäaikaisempia. Lääkehoidolla voidaan ainakin osittain lievittää noin kahden kolmasosan oireita. Lääkäri käyttää masennuslääkkeen valinnassa hyväkseen tietoja potilaan masennustilan piirteistä ja lääkkeiden erityyppisistä vaikutuksista ja mahdollisista sivuvaikutuksista.