Lääketieteen Sanasto: älyllinen kehitysvammaisuus

Lääketieteen Sanasto: älyllinen kehitysvammaisuus

Termit:

Älyllisellä kehitysvammaisuudella tarkoitetaan lapsuudessa ilmenevää ja koko elämän jatkuvaa älyllisten toimintojen jälkeenjääneisyyttä, johon voi liittyä hermoston elimellisten vikojen aiheuttamaa aistien vajavuutta, liikkumisen, liikkeiden ja ilmehtimisen häiriöitä, kouristuksia, halvauksia tai tunne-elämän häiriöitä. Älyllisen kehitysvammaisuus jaotellaan lievään, keskitasoiseen, vaikeaan ja syvään käyttäen mittarina älykkyysosamäärää.