Lääketieteen Sanasto: adaptaatio

Lääketieteen Sanasto: adaptaatio

Termit:

1) Sensorisella adaptaatiolla tarkoitetaan aistinelimien taipumusta mukauttaa tietyt ärsytys- ja erotuskynnykset kulloinkin vallitseviin ärsykeolosuhteisiin. Esim. näköaisti mukautuu valaistusvaihteluihin siirryttäessä valoisasta hämärään. Kun kättä pidetään kylmässä vedessä, sen tuntoaisti tottuu kylmään niin, että jos käsi siirretään haaleaan veteen, vesi tuntuu hetken aikaa kuumalta.

2) Psykologiassa adaptaatiolla tarkoitetaan yksilön tai ryhmän mukautumista tilanteeseen tai sopeutumista fyysiseen, sosiaaliseen tai kulttuuriseen ympäristöön. Tällainen pyrkimys tasapainoon on psyykkisen tapahtumisen ja sosiaalisen käyttäytymisen keskeisiä selittäjiä.

3) Biologiassa adaptaatiolla tarkoitetaan eliön rakenteessa tai toiminnassa tapahtuvaa muutosta, jonka tuloksena eliö sopeutuu paremmin tiettyyn ympäristöön. Pitkäaikainen, perinnöllinen adaptaatio on sukupolvesta toiseen siirtyvää ja johtaa evoluutioon, jonka perustana ovat muuntelu ja luonnonvalinta. Mutaatioiden ansiosta eliöissä voi syntyä sopeutumia, jotka parantavat niiden mahdollisuuksia pysyä hengissä ja lisääntyä. Lyhytaikainen adaptaatio on yksilön elinaikana tapahtuvaa sopeutumista, ja se on riippuvainen eliön sopeutuvuudesta eli adaptabiliteetista, joka ainakin osittain on perinnöllisesti määräytyvää. Fysiologisella tasolla elimistö sopeutuu jatkuvasti erilaisiin tilanteisiin.