Terve.fi

Yli kymmenen päivän seksuaalinen pidättäytyminen heikentää siemennesteen laatua


Yleinen käsitys miesten hedelmättömyyden hoidossa on, että pidättäytyminen siemensyöksyistä parantaisi siemennesteen laatua. Israelilaistutkimuksen mukaan miehen sukupuolinen pidättäytyminen yli kymmenen päivän ajan näyttää kuitenkin heikentävän siemennesteen laatua. Tutkimuksessa selvitettiin seksuaalisen pidättäytymisen vaikutusta siemennesteeseen.

Tutkimuksessa analysoitiin lähes 10 000 siemennestenäytettä yli 6 000 mieheltä. Näytteistä selvitettiin siittiötiheys, normaalien siittiöiden osuus, liikkuvien siittiöiden osuus ja siemenesteen tilavuus. Näitä tuloksia verrattiin sitten aikaan, joka oli kulunut miesten edellisestä siemensyöksystä näytteen ottoon.

Niistä 3 500 näytteestä, joissa siittiöitä oli liian vähän eli alle 20 miljoonaa kappaletta millilitrassa, siittiötiheys oli suurin, kun näyte oli otettu yhden päivän kuluttua edellisestä siemensyöksystä ja aleni tämän jälkeen. Siittiöt olivat myös liikkuvimmillaan yhden päivän kuluttua edellisestä siemensyöksystä. Normaalien siittiöiden osuus oli suurimmillaan 1 – 2 päivän aikana edellisestä siemensyöksystä. Siittiöiden kokonaismäärä ja liikkuvien siittiöiden määrä lisääntyi neljän päivän ajan laskeakseen sen jälkeen. Niissä näytteissä, joiden siittiötiheys oli normaali, tiheys aleni kahden päivän ajan, nousi sen jälkeen saavuttaen huippunsa 6 – 7 päivän kuluttua. Tämän jälkeen tiheys aleni. Siittiöiden liikkuvuus lisääntyi päivän pidättäytymisen jälkeen ja pysyi hyvänä seitsemän päivän ajan.

Näyttää siltä, että hedelmöittämiskykyisintä siemennestettä saadaan yhden päivän pidättäytymisen jälkeen miehiltä, joilla siittiöitä on vähän ja ne ovat heikosti liikkuvia, koska siemenesteen laatu näyttää heikentyvän melko pian tämän jälkeen. Miehillä, joiden siemenneste on normaalia, seitsemän päivän pidättäytyminen näyttää sen sijaan parantavan siemenesteen laatua, mutta yli kymmenen päivän pidättäytyminen heikentävän sitä.

Lähde: Fertility and Sterility 2005;83:1680-1686

Julkaistu: 7.9.2005