Terve.fi

Virtsankarkailu kostuttaa lähes puolen miljoonan suomalaisen housut

Virtsankarkailu kostuttaa lähes puolen miljoonan suomalaisen housut
Virtsankarkailu eli inkontinenssi on kasvamassa merkittäväksi yhteiskunnalliseksi ongelmaksi, niin taloudellisesti kuin potilaiden elämänlaadunkin kannalta.
Julkaistu: 29.4.2010

Näin todettiin Global Forum on Incontinencessa (GFI), eli kansainvälisessä inkontinenssin asiantuntijoiden foorumissa. Kansainvälisen inkontinenssin asiantuntijoiden foorumin tarkoituksena on levittää päättäjien keskuudessa tietoa virtsankarkailusta ja siihen liittyvistä lääketieteellisistä, taloudellisista ja eettisistä haasteista.

Foorumi kokosi Prahaan jo kolmannen kerran alan asiantuntijoita eri puolilta maailmaa.

Suomessa lähes puoli miljoonaa virtsankarkailusta kärsivää

Suomessa arvioidaan olevan noin 400 000 inkontinenssipotilasta. Potilaiden todellinen määrä voi olla vieläkin suurempi, sillä sairaus on huonosti tunnettu ja alidiagnosoitu sen aiheuttaman sosiaalisen häpeän vuoksi.

Ikääntymisen myötä yhä useampi kärsii virtsankarkailusta. Naisilla ongelmat voivat alkaa jo hyvinkin nuorina, jopa alle kolmikymppisinä esimerkiksi synnytysten jälkeen, jolloin virtsankarkailu on yleensä ohimenevää eli se häviää noin puolen vuoden kuluessa synnytyksestä. On kuitenkin arvioitu, että jopa viidesosalla 25–55 -vuotiaista naisista on inkontinenssiongelmaa. Eläkeikäisistä noin puolet sekä miehistä että naisista kärsii virtsankarkailusta.

Virtsankarkailua on kahdenlaista

Virtsankarkailua on kahta tyyppiä: ponnistuskarkailun oireena on ponnistuksessa (esimerkiksi yskiminen tai urheilusuoritukset) ilmaantuva vähäisen virtsamäärän karkaaminen. Tähän ei yleensä liity virtsaamistarpeen tunnetta. Yliaktiivisessa rakossa eli rakon ärsytyksestä johtuvassa virtsankarkailussa sen sijaan ilmaantuu äkillinen virtsaamistarpeen tunne, jolloin virtsa karkaa, vaikka sitä tahdonalaisesti pyrkisikin hallitsemaan. Karkaava virtsamäärä on yleensä suurempi kuin ponnistuskarkailussa.

Olipa karkailu kumpaa tyyppiä tahansa, on sillä valtava vaikutus potilaan perhe-elämään, sosiaalisiin suhteisiin ja mahdollisuuksiin käydä töissä.

Inkontinenssi suuri taloudellinen ongelma – kustannukset miljardin luokkaa

Inkontinenssi vie Suomessa vanhuksia laitoshoitoon liian aikaisin. Monesti virtsankarkailu on ratkaiseva syy laitokseen muutolle, vaikka vanhus muuten vielä pärjäisikin kotona. Vuonna 2008 tehdyn suomalaistutkimuksen mukaan tästä aiheutuvat välittömät ja välilliset kustannukset ovat jopa miljardin euron luokkaa.

Laitostumisen lisäksi kustannuksia tulee sairauspäivärahoista, työkyvyttömyysjaksoista sekä inkontinenssiin liittyvän masennuksen takia menetetystä tuottavuudesta.

Lääkärit kokevat inkontinenssin hoidossa puutteita

GFI:ssä julkaistun tuoreen eurooppalaisen tutkimuksen mukaan inkontinenssi on yhä vaikeasti hoidettava sairaus. Potilaat häpeävät sairaudesta puhumista, ja vain joka viides lääkäri ottaa asian puheeksi vastaanotollaan. Tutkimukseen haastateltiin 551 lääkäriä Ranskassa, Puolassa ja Isossa-Britanniassa. Heistä ainoastaan viisi prosenttia koki olevansa hyviä inkontinenssin hoidon ammattilaisia.

Lääkärit kritisoivat myös inkontinenssin hoitoa. Tutkimuksessa mukana olleista maista yhdessäkään ei ollut selkeää hoitosuunnitelmaa inkontinenssipotilaille. Suomessa käytössä on Käypä hoito -suositus, mutta myös meillä inkontinenssin tunnistaminen on vaikeaa, sillä usein potilas salaa hävettäväksi kokemansa ongelman.

Alle puolet haastatelluista lääkäreistä oli tyytyväisiä nykyisiin inkontinenssin hoitotapoihin. Virtsankarkailua voidaan hoitaa esimerkiksi lantionpohjan lihasjumpalla, lääkkeillä tai leikkaushoidolla. Kaikkia inkontinenssipotilaita ei kuitenkaan voida parantaa ja usein vaihtoehto elämänlaadun ylläpitoon ovat hyvät inkontinenssisuojat.

Tutkimukseen haastatellut ammattilaiset eivät kuitenkaan nähneet tilannetta synkkänä. Yli puolet lääkäreistä uskoi tilanteen voivan parantua nopeastikin, jos yleinen tietoisuus inkontinenssista sairautena leviää ja yhä useampi potilas tai lääkäri ottaa asian esille vastaanotolla.

Lähde: Tiedote, SCA

Kommentoi »