Terve.fi

Virtsankarkailu – auttaako akupunktio?


Ei ole selvää näyttöä siitä, että akupunktio auttaisi virtsankarkailuun paremmin kuin lääkehoito. Näin summataan Cochrane-katsauksessa. Katsauksen tekijät löysivät kaikkiaan 17 mahdollista tutkimusta aiheesta, mutta vain yhden, joka täytti kriteerit.

Ei ole selvää näyttöä siitä, että akupunktio auttaisi virtsankarkailuun paremmin kuin lääkehoito. Näin summataan Cochrane-katsauksessa.

Katsauksen tekijät löysivät kaikkiaan 17 mahdollista tutkimusta aiheesta, mutta vain yhden, joka täytti kriteerit. Tuossa tutkimuksessa oli mukana 60 naista. Kävi ilmi, että virtsankarkailu helpotti useammin akupunktiohoidossa käyneillä naisilla kuin midodrine-lääkitystä saaneilla. Katsauksessa tulkitaan kuitenkin niin, että parantuneiden määrä oli matala eikä tilastollisesti merkittävä.

Virtsankarkailulla eli inkontinenssilla tarkoitetaan virtsan tahatonta karkaamista. Usein puhutaan kolmesta eri muodosta: pakkoinkontinenssista, ponnistusinkontinenssista ja niiden sekamuodosta.

Lue asiantuntijoiden vastauksia inkontinenssista.

Lähde: Cochrane

Lue myös:

Virtsankarkailu – tietopaketti

Virtsankarkailu – potilasohje

Virtsarakon kouluttaminen – potilasohje

Neuvoja virtsankarkailuun

Kahdeksan totuutta virtsankarkailuun liittyvistä myyteistä  

Julkaistu: 8.10.2013