Terve.fi

Venyttely ja lihaskunnon parantaminen parasta hoitoa alaselkäkipuun

Venyttely ja lihaskunnon parantaminen parasta hoitoa alaselkäkipuun
Alaselkäkipu on kiusallinen ja melko yleinen vaiva. Sen hoidossa on käytetty paljon erilaista liikuntaterapiaa, jossa on tähdätty alaselän lihasten vahvistamiseen. Kanadalaisessa katsauksessa on analysoitu 61 satunnaistettua tutkimusta, joissa on selvitetty tällaisen liikuntaterapian tehoa ja vaikuttavuutta aikuisten akuutin, subakuutin ja kroonisen alaselkäkivun hoidossa.
Julkaistu 28.6.2006

Kaksi tutkijaa analysoi toisistaan riippumatta aineiston, joka käsitti 61 tutkimusta. Niihin oli osallistunut kaikkiaan yli 6 000 henkilöä. Tutkimuksista 11 keskittyi akuuttiin, 6 subakuuttiin, 43 krooniseen alaselkäkipuun ja yhden tavoite jäi epäselväksi. Venyttely- ja lihaskuntoharjoittelun vaikutusta krooniseen (kesto yli 12 viikkoa) alaselkäkipuun selvittävissä tutkimuksissa hoidon teho oli selvästi parempi kuin muunlaisella konservatiivisella, ei-kirurgisella hoidolla. Subakuutin (kesto 6 – 12 viikkoa) alaselkäkivun hallintaa selvittävissä tutkimuksissa venyttely- ja lihaskuntoharjoittelu oli lievästi parempi kuin tavanomainen konservatiivinen hoito. Akuutin, alle kuusi viikkoa kestäneen kivun hoitoa selvittävien tutkimusten mukaan tällainen hoito ei ollut tavanomaista hoitoa tehokkaampaa. Toisessa kanadalaisessa tutkimuksessa käytettiin aineistoa 43 tutkimuksesta, jotka olivat käsittäneet 72 hoitoryhmää ja 31 vertailuryhmää. Kaikki osallistujat kärsivät kroonisesta alaselkäkivusta. Analyysi osoitti, että parhaiten toimi sellainen yksilöllinen ohjelma, joka sisälsi paljon ohjattuja, kotona tehtäviä harjoitteita ja johon liittyi säännöllinen seuranta. Venyttely näytti vähentävän selkäkipua eniten. Lihaskunnon parantaminen puolestaan paransi eniten suorituskykyä verrattuna aerobisiin ja koordinaatiota sekä liikkuvuutta lisääviin harjoitteisiin. Lisäksi venyttely- ja lihaskunto-ohjelma tehosti muun hoidon, kuten aktiivisena pysymisen, kipulääkityksen ja hieronnan tuloksellisuutta.

Kommentoi »