Terve.fi

Vain harvat naiset keskustelevat lääkärinsä kanssa papilloomaviruksista

Vain harvat naiset keskustelevat lääkärinsä kanssa papilloomaviruksista

Yhdysvaltalaisen lisääntymisterveyden ammattilaisten järjestön mukaan vain viidennes naisista on kertonut keskustelevansa lääkärinsä kanssa kohdunkaulan syövästä ja sen tärkeimmästä aiheuttajasta, ihmisen papilloomaviruksesta (HPV). Tämän viruksen eräät alatyypit on yhdistetty hyvin suurella varmuudella kohdunkaulan syöpään. Papilloomavirus on hyvin yleinen, mutta kaikki tyypit eivät kuitenkaan ole kohdunkaulan syövän kannalta vaarallisia.
Mainos

Papilloomaviruksia kantaa Yhdysvalloissa arviolta 80 prosenttia sukupuolisesti aktiivisista naisista.

Tutkimuksessa ilmeni, että vain neljännes naisista tiedosti papilloomavirukset kohdunkaulan syövän riskitekijöinä. Tutkimuksessa kävi myös ilmi, että naisista vain viidennes tiesi ylipäänsä, että kohdunkaulan syöpä on periaatteessa parhaiten ehkäistävissä oleva syöpä. Kolmannes uskoi rintasyövän ja toinen kolmannes keuhkosyövän olevan parhaiten ehkäistävissä oleva syöpä. Kohdunkaulan syövän ainoana riskitekijänä pidetään papilloomaviruksia, joten mahdollinen rokotus haitallisia papilloomaviruksia vastaan voisi periaatteessa ehkäistä lähes kaikki kohdunkaulan syövät. Keuhkosyövän osalta tiedetään, että tupakka aiheuttaa ylivoimaisesti suurimman osan tapauksista, mutta sairastuneista on noin kymmenes osa tupakoimattomia. Keuhkosyövän muita riskitekijöitä ovat radonkaasu, asbesti ja ilman epäpuhtaudet, kuten pienhiukkaset. Rintasyövän syistä tiedetään yhä melko vähän.

Tutkimuksen mukaan parhaiten papilloomavirusten ja kohdunkaulan syövän välisen yhteyden tiesivät nuoret, alle 30-vuotiaat naiset, joiden riski on toisaalta pieni. Yli 30-vuotiaat sen sijaan olivat huonosti tietoisia riskistä, vaikka heillä kohdunkaulan limakalvomuutosten riski on jo suurempi kuin nuorilla naisilla. Yli 30-vuotiaista naisista vain puolet oli kuullut papilloomaviruksista, kun nuoremmista 60 prosenttia oli kuullut niistä. Alle 30-vuotiaista naisista lähes kolmannes kertoi keskustelleensa viruksista lääkärinsä kanssa, mutta vain alle viidennes tätä vanhemmista. Sekä terveydenhuollon henkilöstöä että yleisöä tulisi informoida siitä, että papilloomavirukset ovat todellinen terveysriski. Tästä syystä säännölliset papa-kokeet ovat tärkeitä.

Lähde: Medical News Today 29.6.2005

Visvasyylä

Julkaistu: 28.6.2006