Terve.fi

Uutta tietoa aikuistuvista aivoista

Uutta tietoa aikuistuvista aivoista
Tutkimukseen otettiin 1189 tervettä iältään 8 – 23-vuotiasta henkilöä. Kaikkien aivot tutkittiin korkean erottelukyvyn magneettikuvauksella. Lue lisää.

Aivosoluja sisältävän harmaan aineen määrä on maksimissaan 2 – 3-vuoden iässä. Ikävuosien 8 – 23 välillä aivojen harmaan kuorikerroksen tilavuus ja paksuus ohenevat. Tätä havaintoa on pidetty epäloogisena, koska tuona ikäkautena opitaan valtava määrä sekä kognitiivisia että motorisia taitoja ja harkintakykykin kypsyy. Entistä paremman erottelukyvyn omaavalla magneettikuvauksella on nyt todettu, että harmaa kuorikerros ohentuessaan tiivistyy, eikä harmaan aineen totaalimassa vähene.

Tutkimukseen otettiin 1189 tervettä iältään 8 – 23-vuotiasta henkilöä. Kaikkien aivot tutkittiin korkean erottelukyvyn magneettikuvauksella, joka antoi tarkat tiedot harmaan aineen tiheydestä, tilavuudesta, paksuudesta ja massasta sadoilta alueilta aivojen eri osista.

Tulokset vahvistivat vallitsevan käsityksen aikuistumisen myötä tapahtuvasta harmaan aineen ohenemisesta ja tilavuuden pienenemisestä. Harmaan aineen tiheys sitä vastoin suureni iän myötä. Suurentuminen kompensoi ohentumisen niin, että harmaan aineen massa pieneni vain hyvin vähän tutkittuna ikäkautena.

Tutkimus toi mielenkiintoista lisätietoa sukupuolieroista aivojen rakenteessa. Tässäkin tutkimuksessa todettiin, että naisilla aivojen kuorikerroksen harmaan aineen paksuus on pienempi kuin miehillä. Naisten harmaa aine oli kuitenkin selvästi tiheämpää kuin miesten kaikissa ikäryhmissä. Tästä syystä harmaan aineen massassa ei sukupuolieroja ollut. Löydös sopii hyvin siihen, että naisten ja miesten älykkyydessä ei ole merkittäviä eroja havaittu.

On mahdollista, että aikuistumisvaiheessa pääasiassa hermosäikeistä koostunut valkea aine laajenee ja puristaa harmaata kuorikerrosta ohuemmaksi ja tiiviimmäksi. Kolmenkymmenen ikävuoden jälkeen harmaan aineen massa ja solujen määrä alkavat vääjäämättä pienentyä, Pienentyminen ei kuitenkaan ole niin nopeaa kuin vielä parikymmentä vuotta sitten huonojen menetelmien antamien virheellisten tulosten vuoksi luultiin.

Lue lisäksi:

Julkaistu: 20.6.2017
Kommentoi »