Terve.fi

Ulkona käyvät vanhukset elävät pidempään

Ulkona käyvät vanhukset elävät pidempään

Vanhusten kohdalla havaittiin mielenkiintoinen korrelaatio. Säännöllisesti talon ulkopuolella käyminen on yhteydessä pidempään elämään.
Mainos

Vanhusten kohdalla havaittiin mielenkiintoinen korrelaatio. Säännöllisesti talon ulkopuolella käyminen on yhteydessä pidempään elämään. Yhteyden havaittiin olevan riippumaton esimerkiksi terveydentilasta tai liikuntakyvystä.

Tutkimuksessa seurattiin yli 70-vuotiaita henkilöitä. Ulkonakäymisen tiheyden havaittiin olevan suoraan verrannollinen siihen, kuinka todennäköisesti henkilöt kuolivat ennen kuin täyttivät seuraavia pyöreitä vuosia.

Tutkijat epäilevät yhteyden johtuvan paljolti sosiaalisista tekijöistä. Ulkonakäyminen tekee todennäköisemmäksi sen, että päätyy sosiaaliseen kanssakäymiseen toisen henkilön kanssa ulkona ollessaan. Sosiaalisella kanssakäymisellä taas on havaittu olevan suuri vaikutus siihen, kuinka ihminen vanhenee.

Tutkimuksessa oli mukana 3 375 henkilöä. Heille tehtiin kysely siitä, kuinka usein he poistuvat kotoaan, minkä jälkeen heidät jaettiin tulosten mukaan kolmeen ryhmään. Esimerkiksi 78 vuotiailla todennäköisyys elää 85-vuotiaaksi vaihteli paljon sen mukaan, mihin ryhmään hän kuului. Useimmin ulkona käyvillä todennäköisyys oli 71 prosenttia, keskiasteisesti ulkona käyvillä todennäköisyys oli 67 prosenttia ja harvoin talosta poistuvilla vain 43 prosenttia. 90-vuotiailla vastaavat todennäköisyydet elää 95-vuotiaaksi olivat 64, 56 ja 38 prosenttia.

Kaikissa ikäluokissa harvimmin kotoa poistuvat henkilöt olivat yleensä matalasti koulutettuja miehiä, joilla oli tavallista enemmän yksinäisyyttä, taloudellisia vaikeuksia, terveysongelmia, väsymystä, uniongelmia, fyysistä haurautta, kaatumisen pelko ja muita yleisiä vanhusten vaivoja.

Kotoa poistumisen ja pitkäikäisyyden välinen yhteys säilyi entisellään, vaikka tutkijat ottivat lisäksi huomioon muun muassa krooniset kivut, näkö- ja kuulo-ongelmat, diabeteksen, korkean verenpaineen, sydänongelmat ja munuaistaudit.

Lähde: Journal of the American Geriatrics Society 19.1.2018

Tämän uutisen tarjoaa Lääkäriportaali, joka on erikoisalakohtainen palvelu lääkäreille ja lääketiedettä opiskeleville. Palvelu tarjoaa koti- ja ulkomaisen lääketieteellisen uutispalvelun ilmaiseksi. Lue lisää ja rekisteröidy käyttäjäksi

Lue lisää:

Vanhus, tämän takia tasapainoharjoittelu kannattaa

Aktiivisilla vanhuksilla vähemmän murtumia ja kaatumisia

Julkaistu: 25.1.2018