Terve.fi

Tunneköyhyys ja epäsosiaalisuus ovat vahvasti perinnöllisiä

Tunneköyhyys ja epäsosiaalisuus ovat vahvasti perinnöllisiä

Ruotsalaistutkimuksen mukaan näyttää siltä, että tunneköyhyys ja epäsosiaalinen käytös ovat selvästi perinnöllisiä persoonallisuuspiirteitä. Tutkimuksessa arvioitiin yli 3 600 kaksosparia ensimmäisen kouluvuoden lopussa. Lasten arvioinnissa käytettiin apuna opettajien arvioita lasten mahdollisesta epäsosiaalisesta käytöksestä ja muista psykkisistä ongelmista, kuten myötaelämisen ja katuvaisuuden puutteesta.
Mainos

Tällaiset lapset ovat toisin sanoen tunneköyhiä. Ne lapset, joilla havaittiin eniten näitä ongelmia, jaettiin kahteen ryhmään sen mukaan, oliko heillä todettu muita psyykkisiä ongelmia vai ei. Tulokset osoittivat, että niillä lapsilla, joilla on muita psyykkisiä ongelmia, tunneköyhyys ja epäsosiaalisuus ovat vahvasti perinnöllisiä. Muilla lapsilla nämä piirteet johtuvat pääasiassa ympäristöstä. Aikaisemmissa tutkimuksissa on myös havaittu, että lapset, joilla on vakavia psyykkisiä ongelmia, jatkavat helposti epäsosiaalista käyttäytymistään ja pysyvät tunneköyhinä kaikista hoitoyrityksistä huolimatta. Muiden lasten osalta hoito on ilmeisesti tuloksellisempaa ja he voivat oppia myötäelämään ja selviytymään paremmin muiden ihmisten kanssa. Tunneköyhyys ja epäsosiaalisuus näyttävät periytyvän voimakkaasti, mutta vaikuttamassa on todennäköisesti useita geenejä. Voisi joka tapauksessa auttaa, jos pystyttäisiin tunnistamaan ne lapset, jotka ovat vaarassa ajautua epäsosiaaliseen elämäntapaan ja ne lapset, jotka todennäköisesti selviävät erinomaisesti, kunhan heidän ongelmaansa suhtaudutaan oikein..

Lähde : Journal of Child Psychology and Psychiatry 2005;46:592

Persoonallisuushäiriöt

Julkaistu: 28.6.2006