Terve.fi

Top 4 - suomalaisten eniten käyttämät lääkkeet

Top 4 - suomalaisten eniten käyttämät lääkkeet
Näitä lääkkeitä käytettiin Suomessa eniten vuonna 2012...
Julkaistu 4.12.2013

Suomessa kulutettiin vuonna 2012 lääkkeisiin kaikkiaan 2,74 miljardia euroa. Eniten rahaa käytettiin syöpälääkkeisiin.

Kun katsotaan vuorokausiannoksia ja kulutuksen määrää, meni näitä lääkkeitä eniten:

1. Sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet

-  Korvauksia näistä sai noin 1,47 miljoonaa ihmistä.

- Kulutus määriteltynä vuorokausiannoksena 539,9 DDD (defined daily dose)/ 1 000 asukasta/vuorokausi.

- Myynti 176 miljoonaa euroa.

- Käytetyimpiä reniini-angiotensiinijärjestelmään vaikuttavat lääkkeet, joita myytiin yhteensä 63 miljoonalla. Näistä eniten kulutettiin ACE:n estäjiä, joista käytetyimpiä olivat ramipriili ja enalapriili.

- Lipidilääkkeet toiseksi käytetyimpiä tästä ryhmästä. Näistä lähes kaikki statiineja. Statiinien kulutus kasvoi 3 % ja myynti 22 %.

2. Ruuansulatuselinten sairauksien ja aineenvaihduntasairauksien lääkkeet

- Korvauksia sai noin 1,06 miljoonaa ihmistä.

- Kulutus 298,9 DDD.

- Tukkumyynti 253 Me.

- Liikahappoisuuden hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä kulutettiin 6 % enemmän kuin edellisvuonna, ja niiden myynti kasvoi 34 miljoonaa euroa (+4%). Liikahappoisuuslääkkeistä suosituimpia protonipumpun estäjät ja niistä yhä pantopratsoli, jonka kulutus kasvoi 15 % ja myynti 24 % eli seitsemän miljoonaa euroa.

3. Hermostoon vaikuttavat lääkkeet

- Korvauksia sai noin 1,5 miljoonaa ihmistä.

- Kulutus 267,9 DDD.

- Myynti 378 Me.

- Käytetyimpien joukossa epilepsialääkkeet, joista suosituimpia pregabaliini, valproiinihappo ja okskarbatsepiini.

- Masennuslääkkeiden kulutus vähentyi hiukan (-1%). Myynti pysyi ennallaan 29 miljoonassa eurossa. Käytetyimpiä sitalopraami, essitalopraami, vanlafaksiini ja mirtatsapiini. Sairausvakuutuskorvauksia masennuslääkkeistä sai lähes 450 000 ihmistä.

- Psykoosilääkkeiden kulutus pysyi ennallaan. Käytetyimpiä olantsapiini, ketiapiini ja risperidoni.

- Neuroosilääkkeiden ja rauhoittavien lääkkeiden kulutus pieneni 4 %. Käytetyimpiä diatsepaami ja oksatsepaami.

4. Hengityselinten sairauksien (astman ja allergian) lääkkeet

- Korvauksia sai noin 971 000 ihmistä.

- Kulutus 154,6 DDD.

- Myynti 96 Me.

- Käytetyin lyhytvaikutteinen beeta-2-agonisti oli salbutamoli.

- Pelkkiä glukokortikoideja sisältävien valmisteiden käyttö nousi 9 %.

- Glukokortikoidien ja pitkävaikutteisten beeta-2-agonistien yhdistelmävalmisteiden kulutus kasvoi hiukan (salmeteroli ja formoteroli).

Listaus perustuu Suomen lääketilastoon 2012. Sen ovat julkaisseet Kela ja Fimea. Lääkkeiden kulutus tilastoidaan määriteltyinä vuorokausiannoksina (DDD, defined daily dose). Kokonaiskulutus suhteutetaan väestöön tuhatta asukasta ja vuorokautta kohti.

Hintojen lasku kääntyi osin nousuksi

Kulutukseltaan isoimmat lääkeryhmät näyttävät samoilta, kun verrataan vuoteen 2011.

Kun katsotaan myyntieuroja, kipuavat suurimmiksi lääkeryhmiksi syöpälääkkeet, immuunivasteen muuntajat sekä hermostoon vaikuttavat lääkkeet. Näiden jälkeen tulevat lääkkeet ruuansulatuselinten sairauksiin sekä aineenvaihduntasairauksiin.

Tilastoraportissa huomautetaan, että joidenkin lääkkeiden myynti on noussut enemmän, kuin voisi päätellä kulutuksen perusteella. Syyksi esitetään kova hintakilpailu, joka on pudottanut lääkkeiden hintoja. Raportissa päätellään, että nyt lasku näyttää kuitenkin pysähtyneen joissakin viitehintaryhmissä: hinnat ovat kääntyneet taas nousuun esimerkiksi protonipumpun estäjä omepratsolilla sekä lipidilääke simvastatiinilla.

Itsehoitolääkkeitä myytiin entistä enemmän

Viime vuonna Suomessa käytettiin lääkkeisiin hiukan enemmän rahaa kuin edellisvuonna (2,2%). Eniten kasvoi avohoidon itsehoitolääkkeiden myynti (5,5 %). Muhkeimmin myytiin avohoidon reseptilääkkeitä:

- Avohoidon reseptilääkkeiden osuus kokonaismyynnistä 71 %.

- Sairaaloihin myydyt lääkkeet 17 %.

- Itsehoitolääkkeet 12 %.

Kommentoi »