Terve.fi

Tinnituksen hoito

Tinnituksen hoito
Tinnitus voidaan hoitaa TRT-hoidon avulla, akustisella hoidolla tai jopa kuulokojeen avulla. Lue lisää erilaisista tinnituksen hoitomuodoista.
Julkaistu: 6.8.2019

Jos tinnituksen taustalla on jokin syy, esimerkiksi välikorvainfektio tai vahatulppa, näiden hoitaminen yleensä lievittää tinnitusta. Mikäli potilaan kuulo todetaan riittävän alentuneeksi, asennetaan potilaalle kuulokoje. Kuulokojeella vahvistettu ääni auttaa yleensä peittämään häiritsevän tinnitusäänen, ja kun kuulojärjestelmä kuulemisen helpottumisen myötä rentoutuu, tinnitusoireen häiritsevyys vähenee.

Lue lisäksi tinnituksen oireista.

Tinnituksesta kärsivälle on erittäin tärkeää antaa tietoa tinnituksen syistä, ja erityisesti tinnituksen vaarattomuutta tulee korostaa. Uusi ja outo äänikokemus voi aiheuttaa potilaalle pelkoa ja ahdistusta äänen alkuperästä, ja jotkut pelkäävät sen olevan oire vakavasta sairaudesta. Tinnitus ei ole pelättävän sairauden oire, vaan viatonta hermostossa esiintyvää biosähköistä toimintaa, jota esiintyy kaikilla ihmisillä. Hyvä neuvo tinnituksesta kärsivälle on välttää täydellistä hiljaisuutta.

Kaikki potilaat hyötyvät niin sanotusta uudelleenoppimishoidosta (tinnitus retraining therapy, TRT). TRT –hoidon lähtökohtana on huolellinen potilaan informointi. Hoidon periaatteena on oppia pitämään tinnitusta vaarattomana ilmiönä ja vähentää potilaan negatiivisia ajatuksia tinnituksesta. Tavoitteena onkin saada tinnitus menettämään ahdistavan merkityksensä, jolloin se useimmiten alkaa vähitellen heiketä ja saattaa olla pitkiäkin aikoja kuulumattomissa. TRT–hoitoon voidaan liittää niin sanottu kohinakoje, joka tuottamalla miellyttävän taustaäänen maskeraa tinnitusta.

Tinnitusta voidaan hoitaa niin sanotulla akustisella hoidolla. Potilas kuuntelee taustaääniä CD– tai MP3 –soittimesta päivittäin 2–3 tuntia kuuden kuukauden ajan. Taustaääninä käytetään musiikkia ja luonnonääniä. Äänihoidolla peitetään korvien soimista, stimuloidaan kuulorataa ja edistetään rentoutumista, ja musiikin taajuusjakautuma on muunneltu kunkin potilaan kuulo- ja tunnistusominaisuuksien mukaiseksi.

Tinnituksen hoitoon voidaan käyttää myös joitakin lääkkeitä, joskin luotettavaa näyttöä eri lääkehoitojen tehosta ei ole. Yksittäistapauksissa lääkehoidosta voi olla apua. Sisäkorvan verenkiertoa voidaan parantaa esimerkiksi betahistiinillä tai pentoksifylliinillä. Menieren taudin hoitoon voidaan puolestaan käyttää diureetteja. Hermoärsytystä voidaan lievittää epilepsialääkkeillä, esimerkiksi karbamatsepiinillä. Pitkäaikaiseen ja vaikeaan tinnitukseen liittyy toisinaan mielialan laskua, ja niinpä masennuslääkkeitä voidaan käyttää hankaloituneen tinnituksen hoitoon.

Lähteet:

Saarelma O. Tietoa potilaalle: Tinnitus (korvien soiminen). Lääkärikirja Duodecim. Kustannus Oy Duodecim 2018.

Aarnisalo. Korvien soiminen (tinnitus), Lääkärin käsikirja, Kustannus Oy Duodecim 2013.

Ylikoski J. Tinnitus. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim, Kustannus Oy Duodecim 2009.

Kommentoi »