Terve.fi

Suusyövän hoito

Suusyövän hoito
Suusyövän hoitoa määrittää TNM-luokitus, mikä ohjaa suusyövän potilaskohtaista hoitoa. Suusyövän hoidossa voidaan käyttää säde- tai kirurgista hoitoa.
Julkaistu: 15.4.2018

Suusyövän hoito riippuu diagnosoimisvaiheen tilanteesta. Useimmiten suusyöpä todetaan tilanteessa, jossa kaulalla on havaittu kasvaimen lähettämiä etäispesäkkeitä kaulan imusolmukkeissa.

Hoidon kannalta kasvaimen koon ja levinneisyyden määrittelevä ns. TNM-luokitus ohjailee potilaskohtaisesti suunniteltua hoitoa ja se on merkittävä tekijä hoidon ennusteen kannalta.

Syövän hoidossa käytetyt kuratiiviset menetelmät, jotka pyrkivät parantamaan taudin, ovat kirurginen poisto ja sädehoito tilanteesta riippuen käytettynä yhdessä tai erikseen.

Kemoterapiana annettu solunsalpaajahoito yksinään ei ole kuratiivinen, mutta sitä voidaan yhdistää kirurgiseen ja sädehoitoon.

Kirurgia on hoidossa ensisijainen ja leikkaukset ovat vaativia. Kudosalueet poistetaan yhtenä osana ja jo ensimmäiset leikkaukset (primaarileikkaukset) sisältävät usein vaativia rekonstruktioita erilaisin kielekkein potilaan omista kudoksista.

Lähteet:

Grenman R. Tietoa potilaalle: Suusyöpä (kielisyöpä, huulisyöpä ja suuontelon syöpä), Lääkärikirja Duodecim. Kustannus Oy Duodecim 2015.

Joensuu H. ym. (toim.). Syöpätaudit. Kustannus Oy Duodecim 2013.

Mäkinen M. ym. (toim.). Patologia. Kustannus Oy Duodecim 2012.

Suomen Syöpärekisteri (2018). Tilastot.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian asettama työryhmä. Suusyöpä: Käypä hoito-suositus. Käypä hoito, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2012.

Syrjänen S. ym. Suusyöpä. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2007;123(5):589–90. Kustannus Oy Duodecim 2007.

Tilvis R. ym. (toim.). Geriatria. Kustannus Oy Duodecim 2016.

Kommentoi »