Sairaudet

Sinkkilisä parantaa silmätautipotilaiden ennustetta

Monet silmäsairaudet, kuten harmaakaihi ja silmänpohjan rappeuma, etenkin diabeetikoilla, näyttävät lyhentävän elinaikaa. Varsinkin harmaakaihin ilmeneminen saattaa liittyä johonkin systeemiseen sairauteen, joka altistaa ennenaikaiselle vanhenemiselle. Näissä mekanismina voisi olla oksidatiivinen stressi.

28.6.2006 Terve.fi

Yhdysvaltalaiseen ikään liittyviä silmäsairauksia selvittävän tutkimukseen (AREDS, Age Related Eye Disease Study) osallistui 4 753 potilasta. Heidät arvottiin saamaan isoja määriä antioksidantteja, sinkkiä, antioksidantteja ja sinkkiä tai plaseboa. Seuranta-aika oli keskimäärin 6,5 vuotta.

Potilaista 534 kuoli kesken seurannan. Verrattuna potilaisiin, joilla oli vähän tai ei lainkaan drusen-papilleja, niillä, joilla oli pitkälle edennyt silmänpohjan ikärappeuma, kuolleisuus oli 41 prosenttia korkeampi. Pitkälle edennyt silmänpohjan ikärappeuma liittyi myös merkitsevästi sydänperäisiin kuolemiin. Myös heikentynyt näöntarkkuus lisäsi kuolemanriskiä 36 prosenttia. Myös ns. tumakaihi ja kaihileikkaus lisäsivät kuolleisuutta, myös syöpään. Sinkkiä saaneiden (yhdessä antioksidanttien kanssa tai yksin) kuolleisuus oli 27 prosenttia pienempi kuin muiden. Sinkkilisä näyttäisi näin ollen pidentävän elinaikaa eräissä silmäsairauksissa.

Lähde: Archives of Ophthalmology 2004;122:716-726

Harmaakaihi

Tällä palstalla julkaistaan Coronaria Oy:n terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettuja referaatteja kiinnostavista tutkimuksista.

Katso myös nämä
Uusimmat
Tilaa uutiskirjeet tästä!

Voimaa ja viisautta suoraan sähköpostiisi