Terve.fi

Yleistietoa sappikivistä

Yleistietoa sappikivistä
Sappikivet ovat yksi tavallisimmista akuutin vatsakivun aiheuttajista. Naisista siitä kärsii noin 35 % ja miehistä noin 25 %.

Sappikivet eli sappikivitauti on lapsilla harvinainen, mutta iän myötä riski sairastumiseen kasvaa. Suurin riskitekijä on kuitenkin lihavuus. Sappikivitauti voi aiheuttaa koliikkimaista kipua, mutta tauti voi olla pitkään oireeton. Sappikivitautiin voi liittyä myös vakavampia taudinmuotoja, kuten sappitietulehdus.

Sappikivitaudin aiheuttaja

Sappikivien syntyyn vaikuttavat sekä geneettiset että ympäristötekijät. Riski sairastumiseen nousee iän myötä. Suurin riskitekijä on kuitenkin lihavuus.

Sappikivet voidaan jakaa koostumuksen mukaan kolesterolikiviin ja pigmenttikiviin. Kolesterolikivet ovat länsimaissa yleisiä aiheuttaen noin 80 % tapauksista. Niiden syntyyn vaikuttavat useat eri tekijät, esimerkiksi kolesterolin kiteytyminen ja sappirakon tyhjenemishäiriö. Pigmenttikivet voivat aiheutua joidenkin sairauksien, kuten sappitieinfektion, seurauksena.

Kolesterolin liiallinen eritys ja sappihappojen liian vähäinen erittyminen sappeen ja niiden myötä riski sappikiville lisääntyy iän myötä. Naisilla estrogeenin on havaittu lisäävän kolesterolin erittymistä sappeen, samoin raskaudet lisäävät sappikivitautiriskiä. Ylipainoiset ja henkilöt, joilla triglyseridi-arvo on koholla, syntetisoivat kolesterolia normaalia enemmän. Tulehduksellisen suolistosairauden seurauksena voi aiheutua sappihapon imeytymishäiriö, joka voi johtaa sappikivien syntyyn. Sappikivitaudinriski on kohonnut myös diabeetikoilla.

Sappikivitaudin seuranta

Jos sappikivitauti on oireeton, sitä ei tarvitse hoitaa eikä seurata. Jos tauti oireilee, tulee hakeutua lääkäriin.

Sappikipuja provosoivia ruokia välttämällä voi ehkäistä uutta sappikivikohtausta. Koliikkikipua voidaan hoitaa tulehduskipulääkkeillä ja spasmolyyteillä.

Lihavuus lisää sappikivien esiintymistä, joten painonhallinta on tärkeää sappikivien ennaltaehkäisyssä. Nopea ja voimakas laihduttaminen lisäävät sappikivien vaaraa, joten maltillinen laihduttaminen on tärkeää.

Ravinnon koostumuksen vaikutus sappikivien syntyyn on epäselvä, joten mitään erityistä ruokavaliota ei voida suositella.

Liikunta ehkäisee sappikivien syntyä. On viitteitä, että miesten liikuntaharrastus viidesti viikossa puolen tunnin ajan vähensi sappikivien aiheuttamia vaivoja kolmasosan verran.

Sappikivitaudin perinnöllisyys

Taipumus sappikivien muodostumiseen on perinnöllinen.

Sappikivitaudin yleisyys

Naisista kolmasosalla ja miehistä viidesosalla on 75-vuotiaana sappikivet. Vuosittain yli 10 000 suomalaisella on sappikivioireita. Niistä suurin osa leikataan.

Sappikivitaudin ennuste

Sappirakon leikkauksessa sappikivet saadaan pois ja samalla poistuu riski sappirakkosyöpään. Sappikivitauti on harvoin hengenvaarallinen.

Lähteet:

Pertti Mustajoki, Sappikivi, Lääkärikirja Duodecim, Kustannus Oy Duodecim, 2017.

Sappikivien leikkausindikaatiot, Käypä hoito, Kustannus Oy Duodecim, 2012.

ICD-10:

K80 Sappikivitauti

Julkaistu: 9.4.2018
1 kommentti