Terve.fi

Sairauslomakäytännöt muuttuivat

Sairauslomakäytännöt muuttuivat

Sairausvakuutus- ja työterveyshuoltolaki muuttuivat 1.6.2012, ja lakimuutokset koskevat ainoastaan työssäkäyviä henkilöitä.
Teksti Asla Kerola
Mainos

Lakimuutosten tavoitteena on työkyvyttömyyden pitkittymisen ehkäisy sekä havaita pitkittyvät työkyvyttömyydet varhaisessa vaiheessa ja edesauttaa niistä toipumista.

Alle 60 päivän työkyvyttömyys todistetaan työnantajalle A-todistuksella. Jos sairasloma pitkittyy, tarvitaan lääkärin tekemä B-lausunto Kelaa varten.

Sairausloman kirjoittamiseksi edellytetään aina, että työkyvyttömyyden on aiheuttanut sairaus.

Työnantajalla on oikeus saada tietoonsa työkyvyttömyyden aiheuttaneen sairauden diagnoosi sairausajan palkan maksamiseksi. Diagnoosia tarvitaan myös sen selvittämiseksi, onko työehtosopimuksen mukaan työstä poissaoloon perusteltu syy. 

Mikäli työkyvyn alenemisen syy ei ole sairaus, voidaan A-todistuksessa käyttää ns. oirekoodeja esim. uupumus. Näissä tapauksissa lääkärin on informoitava potilasta mahdollisista rajoituksista palkan- ja sairauspäivärahan maksussa.

Sairauspoissaoloihin liittyvät käytännöt ja ohjeet ovat työpaikalla yhteisesti sovittavia asioita.

Työpaikan menettelytavoista sairauspoissaoloihin liittyen on sovittava yhdessä henkilöstön edustajien ja työterveyshuollon kanssa.

Työnantajan tulee ohjeistaa sairauspoissaoloon liittyvät käytännöt työntekijälle ja kertoa työterveyshuollon roolista.

Mitkä ovat tärkeimmät muutokset?

Työnantajan on ilmoitettava työntekijän sairauspoissaolosta työterveyshuoltoon viimeistään siinä vaiheessa, kun jatkuva poissaolo on jatkunut vähintään kuukauden tai jos työntekijä on ollut sairaana useita lyhyitä jaksoja peräkkäin.

Työntekijä voi myös itse olla yhteydessä työnantajaan tai työterveyshuoltoon.

Ilmoituksen jälkeen työterveyshuolto alkaa yhdessä työnantajan ja työntekijän kanssa selvittämään tarvittavia tukitoimia ja työhönpaluumahdollisuuksia.

Työntekijän on toimitettava työterveyshuollon lausunto jäljellä olevasta työkyvystä ja työhön paluun mahdollisuuksista Kelaan viimeistään silloin, kun sairauspäivärahaa on maksettu 90 päivärahapäivältä.

Lausunto kuuluu työterveyshuollon lakisääteiseen toimintaan ja se on työntekijälle maksuton. Ilman työterveyshuollon lausuntoa Kela voi evätä sairauspäivärahan maksamisen 90 päivän jälkeen.

Sairauspäivärahaa on haettava Kelalta kahden kuukauden kuluessa työkyvyttömyyden alkamisesta aikaisemman neljän kuukauden sijasta.

Sairauspäivärahaa voi hakea Kela:lta työntekijä itse tai työnantaja, joka maksaa palkkaa sairausajalta.  

Työhönpaluu helpommaksi

Sairausvakuutus- ja työterveyshuoltolain muutosten tavoitteena on kannustaa työnantajaa, työntekijää ja työterveyshuoltoa pohtimaan yhdessä sairastuneen työntekijän tilannetta ja työjärjestelyjä työhönpaluun helpottamiseksi.

On tärkeää, että työnantaja ja työntekijä toimivat riittävän varhain, jos työntekijän työkyky on heikentynyt.

Osa-aikainen tai kevennetty työ voi edistää toipumista ja helpottaa paluuta kokoaikaiseen tavalliseen työhön. Näin vältetään pitkiä sairauspoissaoloja ja työt sujuvat hyvin.

Faktaa uusista sairauslomakäytännöistä

  • Työntekijä voi asioida hoitavalla lääkärillä kuten tähänkin asti
  • Jos sairasloma kestää yli 90 päivää tarvitaan työterveyshuollon lausunto, ilman lausuntoa Kela voi evätä sairaspäivärahan  maksamisen
  • Lakimuutosten tavoite on kannustaa työnantaja, työntekijä ja työterveyshuolto arvioimaan sairastuneen työntekijän tilanne ja työjärjestelyt työhönpaluun helpottamiseksi
  • On tärkeää, että työnantaja ja työntekijä toimivat varhain jos työntekijän  työkyky on heikentynyt
  • Lausunto työssäjatkamismahdollisuuksista kuuluu työterveyshuollon lakisääteiseen toimintaan
Julkaistu: 22.1.2013