Terve.fi

Ruokaturvallisuus pysyy hyvänä pienin teoin

Ruokaturvallisuus pysyy hyvänä pienin teoin
Vaikka Suomessa tuotettujen elintarvikkeiden laatu on kansainvälisestikin arvioituna huippuluokkaa, voi ravinnossa silti olla terveyttä uhkaavia tekijöitä. Elintarvikkeiden turvallisuutta voivat heikentää niin fysikaaliset, mikrobiologiset kuin kemiallisetkin seikat.
Julkaistu: 26.5.2008

Maa- ja metsätalousministeriön osastopäällikkö Matti Aho korostaa, että on tärkeää vetää raja epäterveellisestä ruokavaliosta ja liikunnan puutteesta juontuvien terveyshaittojen ja toisaalta biologisista taudinaiheuttajista tai myrkyllisistä kemikaaleista aiheutuvien terveysvaarojen välille.

-Pidän ihmisten liikkumattomuutta ja lihavuusepidemiaa kansanterveytemme suurimpina elintarvikkeisiin liittyvinä haasteina. Paradoksaalista on, että sama ongelma esiintyy myös kehitysmaissa rinnan aliravitsemuksen ja nälänhädän kanssa.

Suomalaisten riskinsiedossa on havaittavissa, että tutut taudinaiheuttajat eivät paistattele otsikoissa eivätkä luikertele kansalaisten painajaisiin yhtä herkästi kuin vähemmän tunnetut.

-Outo tuntuu vaarallisemmalta kuin tuttu. Esimerkiksi salmonelloosi pelottaa meitä vähemmän kuin vaikkapa harvinaisempi taudinaiheuttaja botulismi. Kuitenkin juuri yleiset kampylot ja salmonella aiheuttavat ihmisille eniten inhimillistä kärsimystä ja tulevat yhteiskunnalle kalleimmiksi. Meidän ei pitäisi olla niinkään huolissamme oudoista taudinaiheuttajista, vaikka niihinkin on syytä varautua, sillä harvinaisten tautien seuraukset voivat myös olla yksittäistapauksissa vakavia. Tästä kuvaava esimerkki on norjalaisen lammasmakkaran ja amerikkalaisen pinaatin välityksellä levinnyt tappava EHEC-bakteeri.

Pakkausmerkinnät tärkeitä allergisille

Seikkaperäiset pakkausmerkinnät ovat olennainen osa elintarviketurvallisuutta. Ostajalle pakkausmerkinnät tarjoavat korvaamatonta tietoa niin tuotteen säilyvyydestä kuin yliherkkyyttä aiheuttavista ainesosista. Kuluttaja tarvitsee elintarvikkeiden tiedot myös voidakseen tehdä mieltymystensä, kulttuurinsa ja uskontonsa kannalta mielekkäitä valintoja.

Kuluttajalla täytyy olla riittävät tiedot, jotta hän voi säilyttää, käsitellä ja käyttää elintarviketta oikein. Tätä varten lainsäädännössä on säädetty vaatimukset elintarvikkeen säilyvyysajan, kuten parasta ennen ja viimeinen käyttöpäivä, ilmoittamisesta sekä säilytysohjeesta, käyttö ja annostusohjeesta ja tarvittavista varoitusmerkinnöistä, kertoo Matti Aho.

Tulevaisuuden riskit

Eviran tehtävänä on valvonnalla ja sen ohjauksella, tutkimuksella ja riskinarvioinnilla sekä viestinnällä ja kansainvälisellä yhteistyöllä varmistaa elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu.-Jos markkinoille asti on päässyt pilaantunut tai muuten ei-turvallinen elintarvike, on elintarvikealan toimijan eli valmistajan, maahantuojan tai markkinoijan ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin tuotteen poistamiseksi markkinoilta. Takaisinvedosta pitää tehdä ilmoitus oman kunnan elintarvikeviranomaiselle ja Eviralle sekä myös kuluttajille, kertoo yksikönjohtaja Arja Kaiponen Evirasta.

Suunnataan vielä katse tulevaisuuteen. Millaisia uhkia siellä väijyy?

Matti Ahon mukaan yksi suurimmista haasteista ovat odottamattomat epidemiat.

-Olemmeko valmiita kohtaamaan jonkin todella suuren epidemian ja pystyisimmekö toimimaan riittävällä panoksella, ripeästi ja tehokkaasti. Entä osaisimmeko tiedottaa lehdistöä ja kansalaisia nopeasti ja selkeästi. Nokian vesikatastrofi osoitti, että esimerkiksi talousveden vahingoittamiskyky on valtava.

Elintarvikeketjun globalisoituminen tuo ruokapöytiimme vanhojen riskien lisäksi uusia. Ei ole itsestään selvää, että tulevaisuudessa saamme juoda puhdasta vettä. Puhtaan juoma- ja kasteluveden puutteeseen sekä saastuneiden alueiden viljelykäyttöön liittyvät vaarat ovat jo läsnä suomalaisissa ruokapöydissä.

Erityinen, koko EU-aluetta koskeva yhteinen periaate on se, että elintarvikealan toimija vastaa itse tuottamiensa elintarvikkeiden turvallisuudesta. Viranomaisten tehtävänä puolestaan on varmistaa, että yrittäjä ymmärtää vastuunsa. (Finfood)

Kommentoi »