Terve.fi

Yleistietoa raskausdiabeteksesta

Yleistietoa raskausdiabeteksesta
Mikä aiheuttaa raskausdiabeteksen ja kuinka yleistä se on?
Julkaistu: 5.4.2018

Raskausdiabeteksessa odottavan äidin verensokeriarvot ovat poikkeavia. Yleensä raskausdiabetes ilmaantuu jo ensimmäisessä raskaudessa ja paranee synnytyksen jälkeen. Raskausdiabeteksen ehkäisy, seuranta ja hoito on tärkeää, sillä raskausdiabeteksen seurauksena sikiö saattaa kasvaa suurikokoiseksi ja tästä voi aiheutua mm. synnytyskomplikaatioita sekä hapenpuutetta ja hypoglykemiaa (matala verensokeri) vastasyntyneelle.

Raskausdiabeteksen ensisijainen hoito on ruokavaliohoito, mutta joskus rinnalle tarvitaan lääkehoitoa, yleensä insuliinia.

Raskausdiabeteksen aiheuttaja

Raskausdiabeteksen kehittymiseen vaikuttaa erityisesti kaksi tekijää: insuliiniresistenssi eli insuliinin heikentynyt vaikutus elimistössä, joka voimistuu raskauden toisella puoliskolla sekä haiman beetasolujen puutteellinen insuliinin eritys. Raskausdiabetekseen sairastuvilla on havaittu insuliiniherkkyyden heikentymistä jo ennen raskautta. Raskauden aikana voi sairastua myös tyypin 1 diabetekseen.

Raskausdiabeteksen seuranta

Raskausdiabetesta seurataan tiiviisti raskauden aikana mm. sikiön kasvun, äidin verenpaineen suhteen, sillä raskausdiabetekseen liittyy riskejä sekä raskausajan että synnytyksen osalta. Glukoosirasituskoe uusitaan synnytyksen jälkeen kaikille raskausdiabeteksen sairastaneille. Insuliinihoitoa tarvinneille äideille glukoosirasituskoe tehdään 6 – 12 viikon kuluttua synnytyksestä, muille noin vuoden kuluttua tai esimerkiksi lapsen laajan terveystarkastuksen yhteydessä.

Kaikilta raskausdiabeteksen sairastaneilta seurataan painoa, vyötärön ympärysmittaa, verenpainetta ja veren lipidipitoisuuksia 1–3 vuoden välein. Seurannan tiheys riippuu mm. diabeteksen riskitekijöistä.

Raskausdiabeteksen periytyvyys

Perintötekijät vaikuttavat diabetesalttiuteen. Sekä insuliiniresistenssin että liian vähäisen insuliinin erityksen taustalta löytyy geneettisiä tekijöitä, jotka osittain selittävät raskausdiabeteksen kehittymisen. On syytä huomioida, että raskausdiabetesta voi tästä huolimatta ehkäistä terveellisillä elintavoilla, ennen kaikkea pyrkimällä normaalipainoon.

Raskausdiabeteksen yleisyys

Raskausdiabetes ilmaantuu yleensä jo ensimmäisen raskauden aikana. Vuonna 2011 Suomessa sokerirasituskokeen tulos oli poikkeava 12,5 %:lla synnyttäjistä ja heistä vajaalle 2 %:lle aloitettiin insuliinihoito.

Noin 20 %:lla raskausdiabeetikoista ilmenee raskauden aikana kohonnut verenpaine tai raskausmyrkytys.

Raskausdiabeteksen ennuste

Raskausdiabetes paranee yleensä synnytyksen jälkeen, mutta uusiutuu kolmasosalla potilaista seuraavissa raskauksissa. Uusiutumisen todennäköisyyttä lisäävät mm. äidin ylipaino ennen raskautta, suuri painonnousu (yli 5 kg) raskauksien välillä, monisynnyttäneisyys, synnytysten lyhyt väli (alle vuosi) ja äidin yli 35 vuoden ikä.

Raskausdiabeetikolla on suurentunut riski sairastua myöhemmin tyypin 2 diabetekseen. Erityisesti riskiä suurentavat raskaudenaikainen suuri painonnousu ja synnytyksen jälkeinen ylipaino. Riskiin voi vaikuttaa elintapamuutoksin: laihduttamalla normaalipainoon ja liikkumalla sekä syömällä terveellisesti. Imetys saattaa auttaa laihtumisessa ja ehkäistä äidin tyypin 2 diabetesta ja metabolista oireyhtymää.

Raskausdiabeetikoiden lapsilla on myöhemmässä vaiheessa elämää suurentunut ylipainon ja sokeriaineenvaihdunnan häiriön riski.

Lähteet:

Raskausdiabetes. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Diabetesliiton lääkärineuvoston ja Suomen Gynekologiyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2013 (viitattu 5.2.2018). www.kaypahoito.fi

ICD-10:

O24.4 Raskausdiabetes

Kommentoi »