Terve.fi

Rannekanavaoireyhtymä ja Bellin pareesi saattavat ennakoida tyypin 2 diabetesta

Rannekanavaoireyhtymä ja Bellin pareesi saattavat ennakoida tyypin 2 diabetesta
Rannekanavaoireyhtymä voi ennakoida tyypin 2 diabetesta, samoin kuin Bellin pareesi ja muut ääreishermoston toimintahäiriöt.
Julkaistu: 7.9.2006

Brittiläisessä tapaus-verrokkitutkimuksessa on tarkastettu yli 600 000 potilaan potilastiedot. Heidän joukostaan tunnistettiin yli 2 600 potilasta, joilla oli diagnosoitu tyypin 2 diabetes vuosina 2003 – 2004 yli sadassa hoitopaikassa Englannisssa ja Walesissa. Heille valittiin verrokit iän, sukupuolen ja hoitopaikan perusteella.

Erityishuomiota kiinnitettiin siihen, oliko osallistujilla ilmennyt rannekanavaoireyhtymää kymmenen vuotta aikaisemmin. Samoin kiinnitettiin huomiota Bellin pareesin ja muiden ääreishermoston toimintahäiriöiden ilmenemiseen.

Myöhemmin diabetekseen sairastuneilla rannekanavaoireyhtymän sairastuvuus oli 425 / 100 000 henkilövuotta, kun se verrokeilla oli vain 260 / 100 000 henkilövuotta. Kun rannekanavaoireyhtymän tunnetut riskitekijät vakioitiin, suhteellinen riski sairastua tyypin 2 diabetekseen oli 1,36-kertainen. Bellin pareesin osalta sairastuvuusluvut olivat 81 / 100 000 henkilövuotta ja 41 / 100 000 henkilövuotta. Vakioinnin jälkeen suhteellinen riski sairastua tyypin 2 diabetekseen oli tässä ryhmässä 1,64-kertainen. Muiden ääreishermoston toimintahäiriöiden osalta ryhmien välillä ei todettu eroja. On mahdollista, että kohonnut verenglukoosi altistaa rannekanavaoireyhtymälle ja Bellin pareesille jo kauan ennen kuin diabetes todetaan. Monesti tyypin 2 diabetes todetaankin jopa kymmenen vuotta myöhemmin kuin se itse asiassa olisi ollut mahdollista todeta.

Lähde: emedicine.com 18.8.2006

Tällä palstalla julkaistaan Coronaria Media Oy:n terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettuja referaatteja kiinnostavista tutkimuksista.

Kommentoi »