Terve.fi

Piroksikaami nopeuttaa polven sivusidevammojen paranemista

Piroksikaami nopeuttaa polven sivusidevammojen paranemista

Mainos

On esitetty, että tämä vaikutus johtuisi ainakin osaksi siitä, että piroksikaamin tapaiset lääkkeet mahdollistavat aikaisen kuntoutuksen. Toisaalta esimerkiksi ibuprofeenin tai selektiivisten tulehduskipulääkkeiden, kuten selekoksibin ei ole todettu nopeuttavan paranemista.

Yhdysvaltalaisessa eläintutkimuksessa on testattu hypoteesia, jonka mukaan piroksikaamin kaltaiset tulehduskipulääkkeet nopeuttavat näiden polvivammojen paranemista, mutta selektiiviset tulehduskipulääkkeet, koksibit, olisivat jopa haitallisia. Tutkimuksessa arvottiin 155 erikoiskannan (Sprawley-Dawley) rottaa seitsemään hoitoryhmään. Nämä olivat piroksikaami, naprokseeni, rofekoksibi, butorfanoli, 2 eri annosta parasetamolia ja vertailuryhmä ilman hoitoa. Rottien oikean polven sivusiteitä (MCL, medial collateral ligament) vaurioitettiin leikkauksella ja nivelsiteisiin laitettiin lääkettä muille paitsi vertailuryhmälle 1. – 6. päivänä leikkauksen jälkeen. Neljäntenätoista päivänä rotat preparoitiin ja niiden leikattujen polvien sivusiteet tarkastettiin.

Piroksikaamiryhmässä nivelsiteen murtumalujuus oli 27 % suurempi kuin vertailuryhmässä. Muiden lääkeryhmien tulokset eivät poikenneet merkitsevästi vertailuryhmästä. Näyttää siltä, että piroksikaami nopeuttaa polven sivusidevammojen paranemista. Kaikki ei-selektiiviset steroideihin kuulumattomat tulehduskipulääkkeet eivät kuitenkaan näytä toimivan piroksikaamin tavoin. Myöskään opiaatteihin kuuluva butorfanoli, parasaetamoli tai selektiiviset tulehduskipulääkkeet (koksibit) eivät näytä vaikuttavan polven nivelsiteiden paranemiseen.

Lähde: American Journal of Sports Medicine 2005;33:674-679

Piroksikaamia on monissa urheilijoiden käyttämissä voiteissa ja geeleissä, joita saa apteekista ilman reseptiä. Polven sivuside saavuttaa lopullisen vahvuutensa vasta kuukausien, jopa yli vuoden kuluessa vammasta, mutta paranee useimmiten itsestään toisin kuin eturistiside, joka vaatii lähes aina leikkaushoitoa. 

Julkaistu: 28.6.2006