Terve.fi

Palovammoja osataan hoitaa, tiloista on puutetta

Palovammoja osataan hoitaa, tiloista on puutetta
Vaikeitakin palovammoja osataan hoitaa Suomessa hyvin, mutta tilanpuutteen vuoksi HYKS:n plastiikkakirurgian yksikössä toimiva palovammakeskus toimii voimavarojensa äärirajoilla. Suomessa hoidetaan vuosittain noin 50 vaikeasti palanutta ihmistä.

Palovammojen hoito on Suomessa keskittynyt yliopistollisiin keskussairaaloihin Helsinkiin ja Kuopioon. HYKS:siin 12 vuotta sitten perustettua palovammakeskuksen toimintaa rajoittaa kuitenkin tilanpuute. Palovammapotilaiden hoidon keskittämisellä on sinänsä saatu suurta etua entistä lyhyempinä hoitoaikoina ja pienempänä kuolleisuutena. Toiminnalliset ja esteettiset tulokset ovat myös parantuneet.

Palovamma voi osua kenen tahansa kohdalle mm. liikenneonnettomuuksissa tai asuntopaloissa. Hoito on tavallisesti pitkäkestoista, ja vaikea trauma saattaa invalidisoida potilaan myös työkyvyttömäksi.

Suomen Palovammayhdistys haluaakin kymmenvuotisen toimintansa kunniaksi korostaa potilaiden oman yhdistyksen merkitystä myös henkisessä kuntoutuksessa. Yhdistys toimii kiinteässä yhteistyössä palovammayksiköiden kanssa.

Julkaistu: 28.6.2006
Kommentoi »