Sairaudet
Terve.fi

Omega-3-rasvahappojen vaikutukset verenkiertoelimistöön

Omega-3-rasvahappojen vaikutukset verenkiertoelimistöön

Väestötutkimuksissa on osoitettu, että rasvaista kalaa säännöllisesti syövät eivät saa sydän- tai aivoinfarktia niin helposti kuin henkilöt, joiden ruokavalio ei sisällä kalaa. Kalan myönteiset vaikutukset johtuvat omega-3-rasvahapoista. Tutkimuksissa on tullut esille useita hyödyllisiä vaikutusmekanismeja, joiden keskinäinen merkitys ei ole vielä selvillä.
Mainos

.

Rytmihäiriöiden väheneminen

Ehkä merkittävin sydäntautikuolleisuutta vähentävä mekanismi saattaa olla omega-3-rasvahappojen kyky estää tai vähentää rytmihäiriöiden esiintymistä, mistä on näyttöä koeolosuhteista. Lisäksi on havaittu kalaöljyjen käytön ehkäisevän äkkikuolemia, jotka pääosin aiheutuvat rytmihäiriöistä valtimotautisessa sydämessä. Myös sydämen vajaatoiminnassa on saatu hyviä tuloksia.

Verisuonitukoksien ehkäisy

Omega-3-rasvahapoilla on verisuonitukoksia ehkäisevää vaikutusta. Alun perin terveyshyötyjen arveltiin välittyvän juuri tukoksien eston kautta, mutta tällä hetkellä tämän mekanismin käytännön merkityksestä ei ole varmuutta.

Valtimopesäkkeen rauhoittuminen

Kalaöljyn on todettu suojaavan ateroskleroosin etenemiseltä sekä koe-eläimillä että varjoainekuvauksin tutkituilla koehenkilöillä. Ateroskleroottinen pesäke muuttuu turvallisempaan, stabiilimpaan muotoon, kun tulehdus lievittyy ja seinämä kiinteytyy, jolloin repeäminen infarkteineen ei ole yhtä herkässä.

Vähentää tulehdusta

Omega-3-rasvahapot vaikuttavat tulehdusmekanismiin monella tavalla. Niiden käyttö vähentää tulehdusta lisäävien omega-6-rasvahappojen suhteellista osuutta verenkierrossa ja Omega-3-rasvahapot vähentävät tulehdussolujen aktiivisuutta.

Valtimoiden laajentumiskyvyn ylläpito

Omega-3-rasvahapot saattavat parantaa valtimoiden laajentumiskykyä.

Verenpaineen lasku

Useiden tutkimusten yhteenvedossa todettiin kalaöljyjen laskevan ylä- ja alaverenpainetta. Verenpaineen laskun merkitsevyydestä ei vielä ole tarkempia tutkimustuloksia.

Veren trigyseriditasojen alentaminen

Omega-3-rasvahappojen käytöllä on vain vähäpätöinen vaikutus veren kolesterolipitoisuuteen. Sen sijaan käyttö vähentää korkeita triglyseriditasoja n. 25-30 %, mutta tällöin päivittäinen rasvahappoannos on ollut n. 4 grammaa, tavanomaisemman 1 gramman sijaan. Pienemmillä rasvahappoannoksilla vaikutus triglyserideihin jää pieneksi.

Julkaistu: 24.11.2005