Terve.fi

Nivelrikon oireet

Nivelrikon oireet
Nivelrikko oireilee kipuna niveltä liikutettaessa, mutta nivelrikko voi aiheuttaa kipua myös levossa. Lue nivelrikon oireista.
Julkaistu: 6.8.2019
Nivelrikon tavallinen ensioire on kipu niveltä liikutettaessa, kuten esimerkiksi polvisärky portaissa kävellessä. Vaikeammassa nivelrikossa kipua voi esiintyä levossakin, esimerkiksi yösärkynä. Aamulla nivel voi tuntua lyhytaikaisesti jäykältä. Se saattaa olla myös arka ja turvonnut. Nivelessä voi tuntua luisia paksuuntumia, kuten kyhmyjä sorminivelissä. Vähitellen niveleen voi muodostua virheasento, esimerkiksi polvet voivat kääntyä ulospäin sivuille, jolloin muodostuu länkisääriasento.
Taudin edetessä pidemmälle nivelen liikkuvuus ja ihmisen toimintakyky huononevat vähitellen nivelrikkoisen nivelen vaikeuttaessa arkisia toimintoja, kuten istumasta nousua sekä varpaiden kynsien leikkuuta.
Lue lisää nivelrikon hoidosta.
Diagnoosi tehdään oireiden, kliinisen tutkimuksen ja röntgenkuvauksen perusteella. Potilasta tutkittaessa voidaan havaita nivelen mahdollinen liikerajoite, kipu, napsuminen, turvotus ja nesteily.
Röntgenkuvassa voidaan nähdä kaventunut nivelrako, nivelen keskiosan luuharjanteiden terävöitymistä ja nivelen reunojen luukielekkeitä eli osteofyyttejä. Joissakin tapauksissa, jos nivelessä epäillään olevan muutakin vikaa, voidaan käyttää monimutkaisempia tähystys- tai kuvantamistutkimuksia. Tavallisesti näin ei kuitenkaan tarvitse tehdä.
Nivelrikkoa ei voida todeta laboratoriotutkimuksilla, mutta ne voivat olla tarpeen erotusdiagnostiikassa.
Lähteet:
Arokoski J ym. (toim.). Fysiatria. Kustannus Oy Duodecim 2009.
Pohjolainen T. Tietoa potilaalle: Lonkan nivelrikko, Lääkärikirja Duodecim. Kustannus Oy Duodecim 2016.
Pohjolainen T. Tietoa potilaalle: Nivelrikko (artroosi), Lääkärikirja Duodecim. Kustannus Oy Duodecim 2016.
Pohjolainen T. Tietoa potilaalle: Polven nivelrikko, Lääkärikirja Duodecim. Kustannus Oy Duodecim 2016.
Polvi ja lonkkanivelrikko: Käypä hoito-suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Ortopediyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2014.
Roberts PJ ym. (toim.). Kirurgia. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki 2010.
Ruskoaho H ym. (toim.). Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia. Kustannus Oy Duodecim 2014.
Stolt M ym. (toim.). Jalkaterveys. Kustannus Oy Duodecim 2016.
Tilvis R ym. (toim.). Geriatria. Kustannus Oy Duodecim 2016.
Kommentoi »