Terve.fi

Nivelrikon hoito

Nivelrikon hoito
Nivelrikkoon ei ole parantavaa hoitoa. Hoidon avulla lievennetään kipuja, ylläpitäen toimintakykyä ehkäisten nivelrikon etenemistä.
Julkaistu: 6.8.2019
Nivelrikossa nivelen ärtyessä ja turvotessa ensihoitoja ovat kylmähoito, kohoasento ja rasituksen välttäminen. Tulehduskipulääkkeitä voi hyvin käyttää osana ensihoitoa.
Nivelrikkoon ei ole parantavaa hoitoa. Hoidolla pyritään lieventämään kipuja, parantamaan ja ylläpitämään toimintakykyä sekä ehkäisemään sairauden etenemistä.
Lääkkeetön hoito on nivelrikossa ensisijaista. Pyrkimyksenä on vähentää niveleen kohdistuvaa kuormaa, välttää vammoja ja hoitaa kipua fysikaalisesti. Keinoja ovat laihduttaminen, liikuntaharjoittelut, nivelten liikkuvuus- ja venyttelyharjoittelut, fysikaalinen terapia (kylmä- ja lämpöhoidot) sekä erilaiset tuet nivelille ja apuvälineet. Niveliin kohdistuvaa tärähtävää ja kiertävää rasitusta kannattaa välttää. Tällaisia ovat esimerkiksi kovalla alustalla juoksu ja hyppiminen. Sopivia kuntoliikuntamuotoja ovat uinti, vesijumppa, pyöräily, hiihto ja kävely/sauvakävely.
Tarpeen mukaan lääkkeettömien hoitojen ohessa aloitetaan lääkehoito. Parasetamoli on nivelrikon ensisijainen kipulääke. Mikäli parasetamoli ei ole kyllin tehokas nivelrikkokipuun, siirrytään tulehduskipulääkkeisin. Tulehduskipulääkkeitä käytetään 7–21 vuorokauden kuureina. Suun kautta nautittavien lääkkeiden sijasta tai ohessa voidaan käyttää voidemuotoisia valmisteita paikallisesti. Keskivaikeassa ja vaikeassa kivussa tarvitaan toisinaan myös opioideja, kuten tramadolia. Lääkehoitoihin voi kuulua myös injektiohoidot suoraan niveleen nivelkohtaisesti, kuten glukokortikoidihoito polviniveleen.
Vaikeimmissa tapauksissa turvaudutaan kirurgiseen hoitoon. Käytössä olevia vaihtoehtoja ovat virheasennon korjausleikkaus, nivelen korvaaminen tekonivelellä ja sorminivelien kohdalla nivelen puhdistaminen ja jäykistäminen.
Lähteet:
Arokoski J ym. (toim.). Fysiatria. Kustannus Oy Duodecim 2009.
Pohjolainen T. Tietoa potilaalle: Lonkan nivelrikko, Lääkärikirja Duodecim. Kustannus Oy Duodecim 2016.
Pohjolainen T. Tietoa potilaalle: Nivelrikko (artroosi), Lääkärikirja Duodecim. Kustannus Oy Duodecim 2016.
Pohjolainen T. Tietoa potilaalle: Polven nivelrikko, Lääkärikirja Duodecim. Kustannus Oy Duodecim 2016.
Polvi ja lonkkanivelrikko: Käypä hoito-suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Ortopediyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2014.
Roberts PJ ym. (toim.). Kirurgia. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki 2010.
Ruskoaho H ym. (toim.). Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia. Kustannus Oy Duodecim 2014.
Stolt M ym. (toim.). Jalkaterveys. Kustannus Oy Duodecim 2016.
Tilvis R ym. (toim.). Geriatria. Kustannus Oy Duodecim 2016.
Kommentoi »