Terve.fi

Näin voit tarkistaa, että oma tai läheisesi lääkitys on kunnossa

Näin voit tarkistaa, että oma tai läheisesi lääkitys on kunnossa
Ikääntyvien lääkehoitoon liittyy paljon riskejä, joihin tulisi puuttua. Oman tai läheisen lääkehoidon ongelmakohtia ja riskejä voi arvioida nyt uuden tarkistuslistan avulla.
Julkaistu 9.4.2020

Mikä on LOTTA?

– LOTTA on lääkehoidon onnistumisen tarkistuslista, joka on tarkoitettu yli 65-vuotiaille omatoimiseen lääkehoidon riskien kartoittamiseen, kertoo proviisori ja farmasian tohtori Maarit Dimitrow Helsingin yliopistosta.

Sen avulla voidaan selvittää lääkehoidon onnistumista ja mahdollisia lääkitysten ongelmakohtia. LOTTA koostuu 8 kysymyksestä, jotka koskevat omaa lääkehoitoasi. Kysymykset on pyritty muotoilemaan niin, että niihin on jokaisen helppo vastata.

Onko lääkityslistasi ajan tasalla?

Tarkistuslistan alussa kartoitetaan, onko oma lääkityslista päivitetty ja ajan tasalla.

– Lääkityslista on paperilla oleva tai sähköinen listaus kaikista lääkkeistä, joita tällä hetkellä käytät.

Reseptilääkkeiden lisäksi listaan tulisi olla merkittynä käyttämäsi itsehoitolääkkeet, vitamiinit, luontaistuotteet ja rohdosvalmisteet.

Myös lääkeaineallergiat tai jonkin lääkkeen aiheuttama voimakas haittavaikutus kannattaa laittaa listaan ylös.

Lääkityslistan voi tehdä itse ruutupaperille tai netistä löytyviä lääkityslistapohjia hyödyntäen. Esimerkiksi apteekki.fi ja Fimea tarjoavat sivuillaan täytettäviä ja tallennettavia lääkityslistapohjia.

Lääkehoidon vaikutusten seuranta

Tarkistuslistassa kysytään, miten potilaan lääkehoidon vaikutuksia seurataan, onko käytettävistä lääkkeistä tullut oireita tai haittavaikutuksia sekä onko potilas tietoinen, kuinka kauan minkäkin lääkityksen on tarkoitus jatkua.

Jotkin lääkkeet voivat aiheuttaa yksinään tai toisen lääkkeen kanssa yhtä aikaa käytettynä erilaisia haittavaikutuksia. Esimerkiksi monet eri lääkkeet voivat kuivattaa suuta. Verenohennuslääkityksen yhteydessä taas tulisi välttää muita lääkkeitä, jotka voivat lisätä verenvuototaipumusta. Tällaisia ovat esimerkiksi tulehduskipulääkkeet.

Lääkehoitoon sitoutumiseen vaikuttavat tekijät

Tarkistuslistassa käydään myös läpi, millaisia vaikeuksia lääkkeiden ottamiseen mahdollisesti liittyy ja onko lääkkeen käyttötarkoitus selvillä. Oma rahatilanne voi myös vaikuttaa lääkkeiden käyttöön.

Kenelle LOTTA on tarkoitettu?

Lääkehoidon onnistumisen tarkistuslista on suunnattu yli 65-vuotiaille lääkkeiden käyttäjille. Kyselyssä käydään läpi juuri iäkkäille tyypillisiä haittoja.

– Tarkistuslistaa voi hyödyntää riippumatta siitä, kuinka monta lääkettä itsellä tai omaisella on käytössä. Sillä ei ole merkitystä, onko lääkkeitä yksi vai kymmenen.

Tarkistuslistan voi täyttää itse tai oman läheisen kanssa yhdessä. Myös apteekista saa apua listan täyttämiseen.

Ota täytetty tarkistuslista mukaan lääkärin vastaanotolle tai käy vastaukset läpi hoitajan tai farmasian ammattilaisen kanssa.

Vaikka lääkityksessä ei olisi tapahtunut muutoksia, lääkitys pitäisi käydä huolellisesti läpi lääkärin tai farmasian ammattilaisen kanssa vähintään kerran vuodessa.

Mitä hyötyä tarkistuslistasta on?

Tarkistuslistan avulla voi varmistaa, että oma lääkehoito on kunnossa. Listan avulla saadaan selville, ovatko lääkitystietosi ajan tasalla. Erityisesti, jos lääkkeitä on määrännyt useampi lääkäri, on hyvä päivittää lääkitystiedot ajantasaiseen listaan.

– Tärkeää on myös lääkehoidon kokonaisuuden ymmärtäminen. Moni iäkäs sanoo, että tietää kyllä itse mitä lääkkeitä syö ja miksi. Mutta jos sattuu jokin onnettomuus ja joutuu sairaalahoitoon, on lista hyvä olla olemassa, jotta sairaalan henkilökuntakin tietää, mitä potilaan lääkitykseen kuuluu.

Tarkoituksena on myös kannustaa iäkästä osallistumaan oman lääkehoitonsa vaikutusten seurantaan.

Lääkehoidon mahdollisista haitoista on myös hyvä olla tietoinen, minkä vuoksi niitä käydään tarkistuslistassa läpi. Lääkehoidon seuranta mahdollistaa myös niiden lääkkeiden lopettamisen, joita ei enää omassa hoidossa tarvita. Sovi lääkkeen lopettamisesta aina oman lääkärisi kanssa.

– Tarkistuslistan avulla pystyy selvittämään itselleen, onko omassa lääkityksessä jotain ongelmia, joita tulisi nostaa lääkärikäynnin yhteydessä esille.

Lääkkeiden käytön ei ole myöskään tarkoitus hankaloittaa elämää, jolloin annostelun ja käytön ongelmakohdat on hyvä käydä läpi terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ja yhdessä etsiä itse kullekin sopivat ratkaisut.

Lääkehoidon onnistumisen tarkistuslista LOTTAan voit tutustua ja tulostaa sen Fimean tai Apteekkariliiton sivuilta. Täyttöohjeen löydät myös Fimean sivuilta.

Lähteet: Fimea, Helsingin Yliopisto, Apteekkariliitto

Kommentoi »