Terve.fi

Muut dementiat

Muut dementiat

Lewyn kappale -tauti Frontaalilohkodementiat Parkinsonin tauti
Mainos

Eteneviä muistihäiriöitä eli muita dementiasairauksia ovat mm., Lewyn kappale -tauti, frontaalilohkodementiat, ja Parkinsonin taudin dementia.

Lewyn kappale -tauti

Lewyn kappale -tauti on kolmanneksi yleisin dementiasairaus (10-15 % tapauksista), sitä sairastaa noin 10 000 suomalaista. Lewyn kappale -tauti alkaa yleensä 60-65 -vuoden iässä, mutta voi tulla 50 -vuotiaalle tai yli 80 -vuotiaalle.

Älyllinen toimintakyky heikkenee aluksi hitaasti, oireita ilmenee lähinnä väsyneenä, jolloin muisti pettää ja looginen ajattelu on vaikeaa. Joillakin puheeseen vastaaminen vie aikaa. Sen sijaan oppimiskyky ja lähimuisti säilyvät paremmin kuin Alzheimer- potilaalla. Dementiaoireiden lisääntyessä lauseet lyhenevät ja sanat katoavat, liikkeisiin tulee jäykkyyttä ja hitautta, vireystaso vaihtelee, unet jatkuvat harhoina valvetilassa.

Potilailla on aivoissa usein jonkin verran Alzheimerin taudille tyypillisiä muutoksia. Myös Parkinsonin taudin oireita voi liittyä Lewyn kappale -tautiin. Tyypillistä on matala verenpaine.

Hoidossa on kiinnitettävä huomiota fyysisen kunnon ylläpitämiseen ja liikuntakyvyn säilyttämiseen. Päivälepo lounaan jälkeen on hyväksi, myös verenpainetta nostavia keinoja suositellaan (suolan lisääminen ruokaan). Potilaan mahdolliset harhat on syytä selvittää keskustelemalla.

Lääkehoidolla voidaan helpottaa oireita. Jotkut saavat apua Parkinson-lääkkeistä ja Alzheimer-lääkkeistä. Parantavaa hoitoa ei tunneta.

Frontaalilohkodementiat

Frontaalilohkodementioiden taustalla on ryhmäeteneviä rappeuttavia sairauksia. Frontaali- eli otsalohkoja voi vaurioittaa myös aivovamma, aivoverenvuoto tai aivojen etuosien kasvain. Otsalohkojen toiminta liittyy mm. aloitteellisuuteen ja motivaatioon. Myös pidäkkeet ja estot saavat käskynsä tältä alueelta. Otsalohkot huolehtivat lisäksi toimintojen suunnitelmallisuudesta, ohjaavat niitä ja vaikuttavat kielellisiin toimintoihin.

Frontaalilohkodementioissa oireet alkavat hitaasti ilman näkyviä ulkoisia syitä. Kuluu yleensä pitkä aika, ennen kuin kukaan tulee ajatelleeksi aivovaurion mahdollisuutta sairastuneen oudon käyttäytymisen ja uusien luonteenpiirteiden taustalla.

Sairaus alkaa yleensä 45. ja 65. ikävuoden välillä. Noin puolella potilaista on lähisuvussa tautitapauksia. Keskeinen piirre on persoonallisuuden ja käyttäytymisen muutos, muistihäiriöt tulevat vasta myöhemmin. Sairastunut saattaa tehdä sopimattomia ehdotuksia, hän voi ruveta yhtäkkiä riisuutumaan julkisella paikalla. Toisaalta häntä vaivaa aloitekyvyttömyys ja apaattisuus, hän voi vain istua tekemättä mitään (voidaan erehtyä pitämään masentuneena). Jos pöydällä on mehulasi, hän saattaa tyhjentää sen, vaikka lasi olisikin jonkun toisen. Hän kastelee kukkaset ja kättelee vieraat yhä uudestaan. Sanat sekoavat ja lopulta ne häviävät, sen sijaan potilaalla ei ole taipumus eksyä eivätkä matemaattiset kyvyt katoa. Joillakin on hygienian hoidossa toivomisen varaa. Kaikille ei ilmaannu samoja oireita.

Parantavaa tai edes selvästi oireita lievittävää hoitoa ei tunneta. Lääkehoidolla voidaan vähentää outoja päähänpistoja ja hankalaa käytöstä (liialliseen aktiivisuuteen puuttumalla), sen sijaan masennuslääkkeet eivät yleensä auta otsalohkojen vaurioitumisesta aiheutuneeseen passivoitumiseen.

Hoidossa on tärkeätä omaisten ja hoitajien tietoisuus sairaudesta ja sen luonteesta. Sairas ei ole tahallaan ilkeä. Ympäristön suunnitteleminen turvalliseksi ja tarvittaessa rajoittavaksi on suotavaa. Dementiapotilaille tarkoitetuista päiväpaikoista ja jaksottaishoidosta on apua, ilman tukea ja lepoa eivät omaiset jaksa hoitaa potilasta kotona.

Parkinsonin tauti

Tietoa Parkinsonin taudista osoitteessa www.parkinsoninfo.fi

Parkinsonin taudissa aivoissa olevat tietyt hermosolut (ns. dipaminergiset hermosolut) häviävät ilman tunnettua tai näkyvää syytä. Tämän seurauksena välittäjäaineen (dopamiini) tuotanto vähenee. Dopamiini välittää hermoimpulsseja solusta toiseen ja sen puutetta pidetään tärkeimpänä syynä potilaan liikehäiriöihin (vapina, liikkeiden hidastuminen ja lihasten jännittyneisyyden kasvaminen). Tauti on hyvin yksilöllinen. Puolet sairastuu työikäisinä, yleensä potilas on 50-70-vuotias, harvemmin alle 40 -vuotias.

Muista sairauksista riippumattomaan Parkinsonin tautiin liittyy taudin edetessä noin 30 prosentissa dementiatasoinen henkisen toimintakyvyn heikentyminen. Oireet eivät ole yleensä niin laaja-alaisia ja vaikeita kuin Alzheimerin taudissa. Lisäksi osalla Parkinsonin tautia sairastavista on dementiaa lievempiä muistin ja tiedonkäsittelyn ongelmia. Parkinson-potilaan kognitiiviset ongelmat jäävät usein tunnistamatta tautiin liittyvän yleisen hitauden ja jähmeyden vuoksi. Dementoituminen havaitaan keskimäärin 10 vuoden kuluttua Parkinsonin taudin oireiden alkamisesta. Kansainvälinen asiantuntijatyöryhmä on julkaissut vuonna 2007 kriteerit, joiden avulla voidaan Parkinsonin taudin dementian diagnoosi. Parkinsonin taudin dementian diagnoosin tekee Parkinsonin tautiin ja sen hoitoon perehtynyt lääkäri, yleensä neurologi.

Alzheimerin taudin lääkkeistä ainoastaan rivastigmiinilla on lääkeviranomaisten myöntämä virallinen käyttöaihe Parkinsonin taudin dementian oireenmukaiseen hoitoon. Kansainvälisissä lääketutkimuksissa rivastigmiinin on todettu parantavan Parkinsonin taudin dementiaa sairastavan muistitoimintoja ja yleistä toimintakykyä.

Säännöllinen liikunta pitää yllä yleistä suorituskykyä ja säilyttää nivelten liikelaajuutta. Tueksi sopivat fysikaaliset hoitojaksot. Aktiivisuuden ja suorituskyvyn ylläpidolla katsotaan voitavan vaikuttaa myös Parkinsonin taudin henkisen suorituskyvyn heikkenemiseen.

Dementiasairauksien lääkehoito – neurologin näkökulma

Julkaistu: 10.11.2005