Terve.fi

Murrosiän ongelmat heijastuvat usein aikuisikään

Murrosiän ongelmat heijastuvat usein aikuisikään

Yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan murrosikäiset nuoret, jotka tupakoivat, käyttävät alkoholia ja huumeita ja joilla on muuta riskikäyttäytymistä, kärsivät todennäköisemmin aikuisiässäkin päihde- ja mielenterveysongelmista. Tutkimuksessa haastateltiin 578 miespuolista ja 674 naispuolista kaksosparia, jotka olivat 17 – 20-vuotiaita. Heiltä kysyttiin heidän murrosikäisestä käyttäytymisestään ja heidän elämästään nuorina aikuisina.
Mainos

Nuoret kertoivat tupakoinnistaan sekä alkoholin ja huumeiden käytöstään. Lisäksi he kertoivat, mikäli heillä oli ollut ongelmia poliisin kanssa tai he olivat harrastaneet seksiä nuorempana. Kysely laadittiin siten, että sen perusteella kyettiin arvioimaan, olivatko haastateltavat nyt nuorina aikuisina nikotiinista, alkoholista tai huumeista riippuvaisia ja kärsivätkö he masentuneisuudesta tai epäsososiaalisesta persoonallisuushäiriöstä.

Niillä, joilla oli ollut alle 15-vuotiaana käyttäytymishäiriöitä, ilmeni useammin riskikäyttäytymistä kuin muilla. Niistä miehistä, jotka kertoivat ainakin neljästä ongelmasta, 90 prosenttia käytti nuorina aikuisina huumeita, alkoholia ja tupakkaa ja oli epäsosiaalisia. Lisäksi heistä kolmannes kärsi masentuneisuudesta. Niistä naisista, jotka kertoivat ainakin neljästä ongelmasta, 60 prosenttia käytti nuorina aikuisina huumeita, alkoholia ja tupakoi. Lisäksi heistä 35 prosenttia oli nuorina aikuisina epäsosiaalisia ja 55 prosenttia kärsi masentuneisuudesta. On mahdollista, että riskejä ottavat nuoret saavat käyttäytymiseensä lisäpontta kaveripiiristä, jonka hyväksynnästä he ovat riippuvaisia. Tällainen riskinotto ei kuitenkaan ole vain viatonta nuoruuden huumaa, vaan sillä voi olla pitkäaikaisia vaikutuksia.

Lähde: The American Journal of Psychiatry 2005;162:1118-1124

Persoonallisuushäiriöt

Julkaistu: 28.11.2006