Terve.fi

Muisti ja aivot


Antioksidantteina toimivien flavonoidien vaikutuksia aivoihin ja muistiin on yritetty selvittää. Lue lisää.
Teksti Toimitus

Antioksidantteina toimivien flavonoidien vaikutuksia aivoihin ja muistiin on yritetty selvittää. On mahdollista, että flavonoidit voisivat vahvistaa hermosolujen välistä viestintää ja lisätä hermosolujen välisiä yhteyksiä. Toistaiseksi asiasta tiedetään vähän ja tuloksia on saatu lähinnä eläinkokeista.

Vihreän teen sisältämien antioksidanttien (katekiinit) on havaittu hiirillä vähentävän aivojen amyloidikertymiä, joiden ajatellaan osallistuvan hermosolujen tuhoutumiseen Alzheimerin taudissa.  

Parantaako mustikka muistia? Mustikat sisältävät runsaasti flavonoideja ja niiden vaikutusta muistiin on pyritty selvittämään. Mustikkavalmisteen syönti näyttäisi ainakin eläimillä parantavan muistitestin tuloksia.

Lue lisää antioksidanteista:

Hyviä antioksidanttien lähteitä

Antioksidantit ja liikunta

Julkaistu: 26.9.2008