Terve.fi

Mitkä asiat kehossa vaikuttavat hyvinvointiin?Mitkä asiat kehossa vaikuttavat hyvinvointiin?

Tarkoittaako hyvinvoiva keho sairauden tai sen aiheuttamien oireiden puuttumista ja ilmeneekö tämä automaattisesti hyvänä elämänlaatuna ja mahdollisuutena toteuttaa ja kehittää itseään?
Teksti Toimitus

Pohdittaessa kehon tai elimistön hyvinvointia, ajatus ohjautuu väistämättä koettuun hyvään terveyteen ja toimintakykyisyyteen. On kuitenkin huomattava, että kehon hyvinvointi ymmärretään laajana ja moniulotteisena ilmiönä, joka saattaa tarkoittaa eri ihmisille hyvin erilaista tunnetta ja kehon tilaa.

Kehon hyvinvointiin voi vaikuttaa terveydellisten tekijöiden lisäksi muun muassa työ, toimeentulo, elinympäristö, turvallisuus ja sosiaalinen verkosto.

Merkittävää on myös miettiä, miten kehon hyvinvointi ilmenee. Kuinka kiinteästi esimerkiksi kehon ja mielen hyvinvointi ovat yhteydessä toisiinsa? Tarkoittaako hyvinvoiva keho sairauden tai sen aiheuttamien oireiden puuttumista ja ilmeneekö tämä automaattisesti hyvänä elämänlaatuna ja mahdollisuutena toteuttaa ja kehittää itseään?

Kehon fyysinen hyvinvointi

Hyvä terveys mielletään usein sairauden tai sen oireiden puuttumisena. Useat elimelliset sairaudet, joihin liittyy fyysisiä oireita, vaikuttavat kehon hyvinvointiin. Jatkuvasti koholla oleva verenpaine voi aiheuttaa päänsärkyä tai sydänsuonten kalkkeutuminen synnyttää puristavan tunteen rinnassa fyysisen kuormituksen aikana. Tälläisissä tilanteissa tarkoituksenmukainen lääkitys korjaa elimistön fysiologista tilaa ja pienentää vaaraa epäedullisille sydäntapahtumille.

Tosiasia on myös se, että perintötekijöissämme saattaa olla tekijöitä, jotka lisäävät joidenkin sairauksien ilmaantuvuuden riskiä. Tästä huolimatta on muistettava, että elämäntavoilla voidaan kuitenkin vaikuttaa voimakkaasti kehon hyvinvointia ja terveyttä edistävästi.

Hyvä fyysinen kunto ja terveet elintavat, johon liittyy tupakoimattomuus ja kohtuullinen alkoholin käyttö, kytketään helposti ja perustellusti hyvinvoivaan kehoon.

Omiin elämäntapoihin vaikuttaminen, saatikka kokonaan niiden muuttaminen, on helpommin sanottu kuin tehty. Tähän yhtyy varmasti moni muukin kuin kirjoittaja. Kuitenkin hyvä kunto ja liikunnallisesti aktiivinen elämäntyyli ovat avaimia parempaan terveyteen ja sitä kautta hyvinvoivaan kehoon.

Ruokailutottumukset vaikuttavat suoraan kehon fyysiseen hyvinvointiin. Ylipaino on kansanterveydellinen haaste, ja erityisesti siihen liittyvät elintapasairaudet kuten metabolinen oireyhtymä ja diabetes rappeuttavat elimistön rakennetta ja toimintoja.

Kehon ja mielen hyvinvoinnin yhteys

Mielen hyvinvointi on yhteydessä kehon hyvinvointiin. Hyvä mieli on henkilökohtainen tunne hyvästä olosta, joka tukee arjessa jaksamista ja auttaa kestämään vastoinkäymisiä sekä selviytymään niistä.

Elimistön ylikuormitus, joka voi syntyä esimerkiksi henkisistä paineista koti- tai työelämässä, voi aiheuttaa masennusta tai erilaisia kiputiloja.

Pitkittynyt ylikuormitustila voi saada aikaan vatsaoireita ja heikentää elimistön puolustuskykyä lisäten flunssaherkkyyttä. Kehon ääntä on siis osattava kuunnella.

Erilaiset stressioireet, kuten jatkuva väsymys, univaikeudet ja vaikkapa ahdistuneisuus, ovat vakavasti otettavia oireita, jotka vetävät hartiat lyttyyn ja suun mutrulle ja heikentävät myös kehon hyvinvointia.

Mistä rakentuu hyvinvoiva keho?

Lepo on merkittävä tekijä sekä kehon että mielen hyvinvoinnin kannalta. Lepotilassa elimistö palautuu ja hakee uudelleen tasapainoa päivän rasituksesta. Niinpä riittävän hyvän unen merkitystä ei voi liikaa korostaa.

Hyvä fyysinen kunto, joka pitää sisällään sydän- ja verenkiertoelimistön kunnon eli kestävyyskunnon, lihaskunnon, liikkuvuuden, tasapainon ja koordinaation, luovat tukipilarin hyvinvoivalle keholle. Valitettavasti hyvä fyysinen kunto ei varastoidu, vaan sitä täytyy ylläpitää jatkuvasti.

Oikeanlainen terve ruokavalio tukee hyvän fyysisen kunnon rakentamista ja on näin ollen tärkeä elementti hyvinvoivassa kehossa.

Julkaistu: 14.8.2009