Mitä jos keski-iän kriisi onkin myytti? Näistä syistä keski-ikä on aivan parasta aikaa

Mitä jos keski-iän kriisi onkin myytti? Näistä syistä keski-ikä on aivan parasta aikaa
Ikääntymisestä on turha ahdistua, sillä keski-iän kriisi on myytti. Ikävaiheeseen liittyy ainakin neljä syytä, joiden vuoksi keski-ikäisyydestä kannattaa nauttia.
Julkaistu: 17.4.2020

Olen seesteisempi ja itsevarmempi kuin koskaan, ja maailma tuntuu olevan täynnä mukavia mahdollisuuksia ja seikkailuja. Mutta kohta se varmaan iskee, keski-iän kriisi. Eikö se ole väistämätöntä?

– Kriisin käsite on harhaanjohtava, mieluummin voisi puhua pohdinnanvaiheesta elämässä, sanoo tutkimusjohtaja Katja Kokko Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta ja Gerontologian tutkimuskeskuksesta.

Keski-iän kriisin käsitteen, midlife crisis, teki tunnetuksi Daniel Levison 1970-luvulla. Hän tutki keski-ikäisiä amerikkalaisia ja havaitsi, että noin neljäsosa tutkittavista koki ikävaiheen jonkinlaisena kriisinä.

Termi yleistyi ja arkipäiväistyi. Sittemmin monet tutkijat ovat kyseenalaistaneet Levisonin tutkimustuloksen. Yksi heistä on professori Lea Pulkkinen. Hän aloitti Jyväskylän yliopiston Lapsesta aikuiseksi -pitkittäistutkimuksen, jota Katja Kokko on jatkanut vuodesta 2013.

Lapsesta aikuiseksi -tutkimuksessa samaa vuonna 1959 syntyneiden tutkimusryhmää on haastateltu säännöllisesti 6–8 vuoden välein. Samat henkilöt ovat vastanneet samoihin kysymyksiin eri ikävaiheissa, ja tutkimus jatkuu edelleen. Vastauksia vertailemalla selvisi, että kriisin kokemukset liittyivät paitsi elämäntapahtumiin myös persoonallisuuden piirteisiin.

– Ne, jotka arvioivat tunne-elämänsä tasapainoiseksi varhaisemmassa aikuisuudessa, olivat todennäköisimmin tunne-elämältään tasapainoisia keski-iässä, Kokko kertoo.

Tutkimuksemme osoittaa, että kaikkiin ihmisen elämänvaiheisiin liittyy kriisejä, eivätkä ne johdu niinkään iästä vaan erilaisten elämäntilanteiden haasteista.

Keski-ikään tällaisia haasteita saattaa kertyä ruuhkaksi asti, mutta ikä ei ole syy kriisiytyä. Keski-ikäisyydestä kannattaa nauttia ainakin näistä neljästä syystä.

1. Elän itseni näköistä elämää

Nuorempana saattoi tulla paineita, jos toiset pääsivät nopeammin opiskelemaan, saivat vakituisen työn ja perustivat perheen. Keski-iässä lähipiirissä eletään todennäköisesti hyvin erilaisia elämänvaihteita, eikä toisten tekemisistä tarvitse ottaa paineita.

– Elämä on nykyään monimuotoisempaa kuin ennen, sillä se ei kulje enää elämänvaiheineen kronologisesti. Keski-iässä ihmisen elämäntilanteiden kirjo on runsaimmillaan, Katja Kokko kuvaa.

Keski-iässä voidaan tulla ensimmäistä kertaa vanhemmaksi tai valmistautua jäämään eläkkeelle. Monet eroavat ja perustavat uusia perheitä. Toisaalta yhä useampi elää itsellistä elämää, kun lapset ovat jo isoja ja muuttaneet ehkä kotoa omilleen.

Joku on lapseton, toisella saattaa olla vastuullaan sekä omat lapset että omat vanhemmat.Yksi innostuu kaupunkiviljelystä, toinen muuttaa maalle, kolmas opiskelee uuden ammatin. Kaikkia yhdistää omannäköinen elämä.

Keski-ikäisen luottamus omaan itseen on vahva. Tulevaisuuden nähdään olevan omissa käsissä – ei esimerkiksi kohtalon ohjauksessa.

Pro vinkki: onko ainoa ystäväsi parisuhteessa ja olet itse sinkku?

Ystäviä on hyvä olla erilaisiin tarpeisiin. Jos vanhasta ystävästä ei ole seuraksi sinkkujuttuihin, etsi uusia ystäviä viettämään iltarientoja. Vanhan ystävän kanssa voitte keksiä jotain molempien tarpeita palvelevaa tekemistä.

2. Töissä menee lujaa

Yli 45-vuotiaat työntekijät ovat itsenäisempiä, tasapainoisempia, joustavampia ja tyytyväisempiä elämäänsä kuin nuoremmat kollegansa. Keski-ikäiset ovat myös taitavampia organisoimaan omaa työaikaansa kuin nuoremmat, selvisi Aalto-yliopiston tekemässä kyselyssä vuonna 2015.

Keski-iässä ihminen saavuttaa työelämässään eniten suhteessa koko elämänkaareensa. Myös palkka on keski-iässä suhteellisessa huipussaan. Keski-ikään mahtuvat ihmisen yhteiskunnallisesti tuottavimmat vuodet. Opiskelut ovat suurimmalla osalla ohi, ja työllään keski-ikäinen ansaitsee paitsi oman elantonsa, myös veroja nuorempien ja vanhempien tarpeiksi.

– Onkin vähän outoa, että keski-ikää on tutkittu paljonvähemmän kuin lapsuutta, nuoruutta ja vanhuutta, vaikka juuri keski-iässä ihminen on yhteiskunnalle kaikkein tuottavin, Katja Kokko pohtii.

Lue Markun tarina työuupumuksesta ja masennuksesta: "En osannut sanoa ei enkä pyytää apua"

Ikä alkaa näkyä keski-ikäisen reaktionopeuden hidastumisena, mikä vaikuttaa uusien asioiden oppimiseen. Tästä ei ole työelämässä kuitenkaan käytännössä mitään haittaa, koska kokemus tuo niin suuren etulyöntiaseman. Keski-ikäinen pystyy kompensoimaan kokemuksella hitauttaan, eikä jää kokonaiskuvassa jälkeen nuoremmistaan.

– Kielellinen sujuvuus voi jopa lisääntyä vielä keski-iässä. Onkin hassua, että kognitiivisista kyvyistä korostetaan aina vain niitä, joissa tapahtuu työkyvyn kannalta merkityksetöntäkin heikkenemistä, Kokko kritisoi.

Keski-ikäiset onnistuvat todennäköisimmin myös yrittäjinä paremmin kuin nuoremmat, selvisi tänä vuonna Yhdysvalloissa julkistetussa tutkimuksessa.

50-vuotiaan perustama yritys pystyi lähes kaksi kertaa todennäköisemmin nopeaan kasvuun kuin 30-vuotiaan perustama yritys. Parikymppisten perustamat firmat menestyivät kaikkein kehnoimmin. Onnistuneimpia yrittäjiä olivat 45-vuotiaat.

Tutkijat selittivät tulosta sillä, että keski-ikäisellä on todennäköisemmin jo kokemusta johtajuudesta, ja häntä auttavat syvempi toimialan tuntemus, paremmat taloudelliset resurssit ja laajemmat verkostot.

Pro vinkki: tuntuuko, ettei työminäsi ole iskussa?

Kaipaako ammatti-identiteettisi kohennusta vai tuleeko paine ulkoapäin esimerkiksi työympäristöstä tai vaikka lapsuudenkodista? Vertaatko itseäsi liikaa muihin, esimerkiksi nuoriin tulokkaisiin, joilla on erilaiset tiedot ja taidot, ja jotka osaavat ehkä tuoda itseään paremmin esiin? Mieti, mikä on sinulle merkityksellistä.

On hyvä, jos voit peilata tunteita vaikka työkaverin tai työpsykologin kanssa. Opettele kuulemaan sisäinen puheesi ja vie sitä kannustavampaan suuntaan. Jos tunnet olevasi väärässä paikassa, muista, että ammatin tai työpaikan vaihdolle ei ole olemassa yläikärajaa.

3. Elämällä on merkitys

Keski-ikäiset ovat yleisesti tyytyväisiä elämäänsä.

Lapsesta aikuiseksi -tutkimuksessa selvisi, että keski-ikään päästyään 90 prosenttia tutkittavista koki elämän merkitykselliseksi.

Tyytyväisyyttä elämään mitattiin kysymyksillä, jotka koskivat ammattia, työtilannetta, parisuhdetta, asumista, taloudellista tilannetta, ystävyyssuhteita ja vapaa-aikaa. Koti ja perhe ovat tutkimuksen mukaan tärkein merkityksellisyyden tuoja niin nuoren aikuisen kuin keski-ikäisenkin elämässä.

– Keski-iässä tunne-elämän epätasapainoisuus vähenee ja sovinnollisuus eli ystävällisyys keskimäärin lisääntyy, Kokko kertoo.

Nämä muutokset voivat helpottaa sosiaalisia suhteita. 50-vuotiailla toiseksi tärkeimpiä elämän merkityksellisyyden aiheuttajia ovat ystävät ja vapaa-aika. Keski-ikäiset naiset arvostavat taidetta enemmän kuin urheilua, talouselämää tai tiedettä, jotka taas miesten arvostuksissa sijoittuvat ennen taidetta. Sen sijaan valta ja politiikka eivät kiinnosta keski-ikäistä miestä eikä naista.

– Keski-ikäisen arvomaailmassa valta ei ole korkealla, mikä on vähän ristiriitaistakin, koska juuri tässä iässä ihmisellä on potentiaalisesti eniten valtaa, Kokko kertoo

Pro vinkki: tuntuuko elämä merkityksettömältä?

Elämä on merkityksellistä, kun saa elää arvojensa mukaista elämää. Tuntuuko sinusta, että elämä on kylmää suorittamista? Olosuhteita ei aina voi muuttaa, mutta omaa ajattelua voi. Joskus hyödyttää palata ajatuksissa nuoruuden vuosiin ja miettiä, mistä silloin haaveili ja mitä asioita arvosti. Löytyykö niitä elämästä nyt?

Aloita opiskelu tai uusi harrastus, etsiydy uusien ihmisten pariin. Laita kalenteriin mukavia pieniä merkintöjä: teatteri, Lapin vaellus, juhlat ystävien kesken. Jos merkityksettömyys ei katoa, on hyvin tärkeää löytää joku, jolle puhua ahdistavista tunteista. Se voi olla puoliso, ystävä tai ammattiauttaja.

4. Rakkaista on tullut rakkaampia

Keski-ikäisellä on sukulaisia ja ystäviä, jotka hän on tuntenut lapsuudesta asti, siis useita kymmeniä vuosia. Jaettu historia tuo ihmissuhteisiin syvyyttä, jota ei nuoremmilla voi olla. Lähimmäiset ovat kuin keski-ikäisen laajennettu muisti, josta voi kaivaa aarteita vähän kuin vanhasta valokuva-albumista.

Viisikymppisellä naisella on keskimäärin 3,3 ja miehellä 4,5 ystävää. Keski-iässä omat vanhemmat ovat jo ehtineet siihen ikään, että heidän kuolevaisuutensa ei ole enää abstraktio.

Kuolevaisuuden oivallus tuo elävät lähemmäksi.

–Parasta tässä iässä ovat pitkät ihmissuhteet, ystävät, puoliso, lapsi, joka minun tapauksessani on jo täysi-ikäinen. Suurin osa turhista maskeista ja maneereista on jo karissut, ja kukin voi olla rehellisesti oma itsensä, espoolainen Taina, 46, sanoo.

Taina muistaa, miten nuorempana riidat saattoivat johtaa pitkiin välirikkoihin.

– Nyt halu olla yhdessä on niin voimakas, ettei sitä halua vaarantaa – se tasoittaa pahimpia kuohuja, Taina sanoo.

Jotenkin ajattelen ystävistäni ja rakkaistani, että olen valinnut nämä ihmiset, me olemme valinneet toisemme, olemme tuttuja kuin samaa perhettä, emmekä pääse enää eroon toisistamme lopullisesti koskaan. Ja hyvä niin.

Pro vinkki: ovatko välit menneet poikki?

Usein ihmiset huomaavat viat vain muissa, mutta eivät itsessään. Kannattaakin pohtia, onko sinulla jotain anteeksi pyydettävää. Monesti ylpeys estää

tekemästä aloitteen. Jos päätät lähestyä ystävääsi tai sukulaistasi ehkä vuosienkin jälkeen, pysy asiallisena. Älä ole ivallinen tai provosoidu syytöksistä tai vanhojen asioiden kaiveluista. Vaikka toinen osapuoli ei olisi valmis sopimaan, voit olla tyytyväinen itseesi, että ainakin yritit.

Mielitreeni: Näe keski-ikä rikkautena

Ahdistaako ikääntyminen? Käy läpi seuraavat oivallukset, jotka voisivat auttaa sinua ja kirjaa ylös, missä tilanteessa positiivisesta ajattelutavasta voisi olla hyötyä.

1. Tiedän, että terveys ei ole itsestäänselvyys, siksi se tuntuu melkein lahjalta.

Mietin tätä, kun seuraavan kerran...

2. Kaikki mokaavat, se on nähty, miksi siis arastelisin uusien juttujen kokeilemista.

Mietin tätä, kun seuraavan kerran...

3. Uuden opettelu vie ehkä aikaa, mutta oivallusta seuraa hillitön riemu - osasinpas!

Mietin tätä, kun seuraavan kerran...

4. Minulla on omaa aikaa ja vapaus tehdä mitä haluan.

Mietin tätä, kun seuraavan kerran...

5. Saan ystäviltä tukea, he tuntevat minut joskus paremmin kuin minä itse.

Mietin tätä, kun seuraavan kerran...

6. Elämäkokemus auttaa päätöksenteossa.

Mietin tätä, kun seuraavan kerran...

7. Ehdin vielä syventää ammatillista osaamistani tai opiskella jotain ihan uutta.

Mietin tätä, kun seuraavan kerran...

Lähteet: Tilastokeskus, Palkkarakenne 2016. Aalto-yliopiston Tuotantotalouden laitoksen Global Time -hanke 2015.Age and High-Growth Entrepreneurship 2019 Lapsesta aikuiseksi -tutkimus, Jyväskylän yliopisto, Lea Pulkkinen ja Katja Kokko Keski-ikä elämänvaiheena. Jyväskylän psykologian laitoksen julkaisuja, 352. Pulkkinen, L., & Kokko, K. 2010. Pro-vinkit antoi Väestöliiton perhesuhteiden asiantuntija Minna Oulasmaa, joka on vapaa-ajallaan myös tietokirjailija, työelämäkouluttaja ja terapeutti.

Juttu on julkaistu Kotivinkki-lehdessä 19/2019.

Kommentoi »