Terve.fi

Mistä on kysymys?


Sepelvaltimotauti on vähitellen kehittyvä sairaus, jossa keskeinen tekijä on sydänlihakselle verta tuovan verisuonen eli sepelvaltimon ahtautuminen. Sepelvaltimon seinämään voi tulla ohuita rasvajuosteita jo lapsuudessa, ja aikuisiällä seinämämuutokset vähitellen ahtauttavat valtimoa heikentäen sydänlihaksen verenkiertoa. Sydämen verenkierron heikentyminen aiheuttaa paikallista hapenpuutetta, joka ilmenee rintakipuna ja sydämen pumppausvoiman heikkenemisenä.

.

Sepelvaltimotauti on harvinainen miehillä ennen 40 ja naisilla ennen 50 vuoden ikää. Sepelvaltimon ahtautuman paheneminen aiheuttaa rintakipua yhä pienemmässä rasituksessa, pahimmillaan jopa levossa. Suonen äkillinen tukkeutuminen aiheuttaa usein sydäninfarktin ja voi aiheuttaa vakavan rytmihäiriön ja äkkikuoleman.

Julkaistu: 28.6.2007