Terve.fi

Mikä aiheuttaa harmaakaihin?

Mikä aiheuttaa harmaakaihin?
Harmaakaihiin liittyy paljon virheellisiä uskomuksia. Toisin kuin monet luulevat, se ei aiheudu syövästä tai silmää peittävästä kalvosta. Se ei myöskään ole yhteydessä silmien liialliseen käyttöön eikä leviä silmästä toiseen.
Julkaistu: 24.11.2008
Tila voi tosin kehittyä molemmissa silmissä toisistaan riippumatta.
Tärkeimpänä syynä harmaakaihiin ovat ikääntyminen ja siihen liittyvät mykiön kemiallisen koostumuksen muutokset. Harmaakaihi kehittyy usein normaalin ikään liittyvän skleroosin ilmetessä ylettömän voimakkaana, jolloin mykiö menettää kimmoisuuttaan, muuttuu läpinäkymättömämmäksi ja usein myös paksuuntuu. Mykiön säikeet puristuvat, ja se jäykistyy. Kirkkaus vähenee valkuaisaineiden saostuessa ja takertuessa toisiinsa, jolloin mykiön reunaosiin muodostuu pieniä täpliä tai rengasmaisia puolia. Myöhemmässä vaiheessa mykiön tuman samea maitomaisuus tihenee, mikä vaikeuttaa näkemistä huomattavasti. Mykiön muutosta voidaan verrata kananmunan valkuaisen muutoksiin keitettäessä. Se siis muuttuu kirkkaasta sameaksi. Harmaakaihi voi myös alkaa mykiön tumasta, mikä aiheuttaa likitaitteisuuden jo ennen läpinäkymättömyyttä ja valon vääristymistä. Kliinisten tutkimusten mukaan yli 40 %:lla 50–60-vuotiaista on jo havaittavissa lievää mykiön tumaskleroosia.
Vaikka ikä onkin merkittävin harmaakaihin riskitekijä, myös muut tekijät, kuten perinnöllisyys, silmävammat, tietyt lääkkeet (etenkin kortikosteroidit) ja eräät sairaudet, kuten sokeritauti, voivat edistää harmaakaihin kehittymistä. Useissa tutkimuksissa harmaakaihin on havaittu olevan yhteydessä alkoholinkäyttöön ja tupakointiin. Vaikka olisikin tupakoinut jo vuosien ajan, tupakoinnin lopettaminen pienentää silti riskiä sairastua tulevaisuudessa harmaakaihiin. Pitkäaikainen altistuminen voimakkaalle UVB-säteilylle (osa ultraviolettisäteilyä) on toinen merkittävä riskitekijä. Tutkimuksissa onkin havaittu enemmän harmaakaihia henkilöillä, jotka elävät aurinkoisessa ilmastossa. Aurinkolasien käyttö voi suojata silmiä ja vähentää samentumien kehittymistä.

Harmaakaihin edetessä näkö muuttuu vähitellen sumeammaksi ja himmeämmäksi.

 
Kansallisen silmäinstituutin luvalla.
Copyright © 2008 by President and Fellows, Harvard College. All rights reserved.
Artikkelin sisältö vastaa yhdysvaltalaista hoitokäytäntöä.
Kommentoi »